Arkiv över offentlig konst

Statens konstråds arkiv över offentlig konst innehåller information om tusentals konstverk från olika tidsepoker i olika moderna kulturmiljöer i Sverige. Förutom fotografier på de färdiga verken, så finns det även i många fall fotografier på skisser som legat till grund för konstverken. I nuläget kan du söka bland drygt sjuhundra konstverk producerade av Statens konstråd från starten 1937 till nutid. Vi arbetar med att digitalisera ytterligare material och på sikt är målsättningen att hela arkivet ska bli sökbart.

Obs! Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt. Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd.

 

[entryscape block="helloworld"]

Filtrera

Advancerad sök

 

Fritextsök