En grupp människor sitter på huk i en mossig och murrig skog

Reimagining Memory Art through Social Monuments

Reimagining Memory Art through Social Monuments #2 är en del av programserien The Destiny of Our Collective Past som är i fyra delar under 2021. I det här samtalet ställs frågorna ”Vem beställer och skapar monument och varför – och hur ser framtiden för monumenten ut?”

Serien är ett samarbete mellan Statens konstråd, Sveriges ambassad i Moskva och Ural Industrial Biennial of Contemporary Art i Ryssland.

Vem beställer och skapar monument och varför – och hur ser deras framtid ut? Webbinariet fokuserar på berättelserna bakom monumenten, samt den roll som konstnärer och beställare av offentlig konst spelar i skapandet av performativa och sociala monument över mindre uppmärksammade, storslagna och efterfrågade berättelser. Konstverken som ingår i programmet behandlar olika sätt att tänka nytt kring den roll som minneskonsten och monumenten spelar – och åskådliggöra hur de kan omförhandla och påverka upplevelsen av platser, historier, politik och värderingar. Genom att gestalta hågkomster öppnar de för upplevda och gemensamma erfarenheter och skapar nya kollektiva minnen. Exempel hämtas från slutförda projekt, processbaserade arbeten och ännu inte realiserade koncept. Det sociala som minne.

Presentationer av konstnärerna Malin Arnell & Åsa Elzén, Behzad Khosravi Noori och Runo Lagomarsino. Statens konstråds verksamhet presenteras av dess direktör Patrick Amsellem och Annika Enqvist, programansvarig och curator. Webbinariet inleds med ett föredrag av forskaren Rebecka Katz Thor, som även agerar moderator.

Program

 1. Välkomsttal av Maria Lind, kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva, och Alisa Prudnikova, uppdragsgivare och konstnärlig ledare vid Ural Industrial Biennial of Contemporary Art.
 2. Introduktion av Rebecka Katz Thor
 3. Presentationer:
  – Statens konstråd, Patrick Amsellem & Annika Enqvist
  Behzad Khosravi Noori, On Top of the Mountain / På bergets topp, 2015–pågående
  Malin Arnell och Åsa Elzén, Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap (2018–2020/2069– pågående)
  Runo Lagomarsino, Hemsökta platsers geografi, 2020
 4.  Sammanfattning och reflektion

Presentationerna följs av korta frågestunder. Webbinariet avslutas genom en sammanfattning och gemensamma reflektioner.

Biografier om talarna finns på engelska här.

The Destiny of Our Collective Past / Vårt kollektiva förflutnas öde

The Destiny of Our Collective Past / Vårt kollektiva förflutnas öde är en serie publika program om minnespolitik, aktivt medborgarengagemang i historieskrivningen och deltagande monument som organiseras i ett hybridformat som kombinerar analoga och digitala, webbaserade program i Uralregionen under 2021.

Programmet tar dels avstamp i Statens konstråds mångåriga arbete kring att utveckla nya former för minneskonst, dels i den Stockholmsbaserade konstnären Behzad Khosravi Nooris forskningsområde och den curatoriella inriktningen på ateljéprogrammet vid den sjätte Uralbiennalen, där han medverkar, och presenterar konstnärer, konstvetare och filosofer som arbetar med begreppen öde, minnesplatser och krav på rätten till en plats historia.

Serien är ett samarbete mellan Statens konstråd, Sveriges ambassad i Moskva och Ural Industrial Biennial of Contemporary Art i Ryssland.

I programserien ingår fyra separata program:

 • Torsdag 15 april: Seminarium med biennalens residenskonstnär Behzad Khosravi Noori, “Brieftopia”: A Monument to the Unknown Citizen. A Playground as a Possible Future of Social Monuments, på plats i Asbest, Ryssland och online.
 • Fredag 7 maj: Webbinarium Reimagining Memory Art through Social Monuments, med Statens konstråd och konstnärspresentationer.
 • Juni (datum kommer): online läsgrupp om Sociala monument
 • Torsdag 28 oktober: Seminarium i hybridform, på plats i Jekaterinburg, Ryssland och via länk på webben