En grupp människor håller plakat med yrkestitlar i händerna.

Armlängds eller armbåges avstånd?

Välkommen till ett samtal som handlar om armlängds avstånd mellan konstaktörer och politik och om området politik för gestaltad livsmiljö.

Utgångspunkten för samtalet är en rapport, Utanför de institutionella väggarna, om hur konstinstitutioner arbetar med offentlig konst i Sverige idag. Under ett år har Helena Selder, på uppdrag av Statens konstråd, intervjuat konstinstitutioner om deras arbete med offentlig konst. Slutsatserna visar till exempel att det finns fördelar med en tät dialog mellan konstaktörer, politiker och tjänstepersoner och att fria medel har betydelse för självinitierade offentliga konstprojekt på konstens villkor. Frågor på agendan: Hur arbetar konstinstitutioner med enprocentregeln eller med självinitierade offentliga konstprojekt? Hur ser medborgardeltagandet ut i de olika projekten? Vad kan konstinstitutionens roll vara inom gestaltad livsmiljö?

Medverkande: Suzanne Pluntke (Boverket), Marika Reuterswärd (Kristianstads konsthall), Helena Selder (Baltic Art Center), Ulrika Sten (Haninge kulturhus), Giorgiana Zachia (Statens konstråd).
Moderator: Joanna Sandell (Södertälje konsthall).