Invigning av Säffle Emoticon Circuit

Pressträff på platsen med konstnären Erik Rören kl 14. Invigningen sker digitalt med filmpublicering på Säffle kommuns Facebook.

Konstverket Säffle Emoticon Circuit är en skulptur på 14 diameter av konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören. Konstverket är placerat mellan Säffles nya simhall, Tegnérhallen och Tegnérskolan.

Rören/Johannessens konstnärliga arbete handlar om att skapa delaktighet. Genom samtal och skapande workshops har de gjort en kartläggning av platsen. De har bjudit in aktiva föreningar och arrangerat workshops med 270 elever i årskurs 9 på Tegnérskolan. Det har resulterat i ett färgrikt symbolmönster som är helt unikt för platsen. Bland symbolerna syns föreningarnas aktiviteter i lager på lager som ett ordnat livfullt kaos. Säffle Emoticon Circuit bygger på en idé om att skapa ett landmärke, en plats för lek, aktivitet, väntan, vila och möten. Emoticon står för emoji och smileys som är symbolspråk för olika känslo- och stämningsuttryck.

Konstverket är en del av Statens konstråds satsning ”Kunskapsnav offentlig konst”. Beställare är Säffle kommun, kulturförvaltningen och SÄBO.

För mer information, kontakta:
Katarina Kristoffersson, kulturchef Säffle kommun 076-631 55 08
katarina.kristoffersson@saffle.se