Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat. Denna publikation om vilka spår satsningen har satt i form av permanenta konstverk, och om processerna som föregått dem, är ett led i kunskapsspridningen.