Samtidskonstdagarna 2021

Samtidskonstdagarna 2021 bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konst och demokrati 20-22 oktober.

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Samtidskonstdagarna 2021 vill titta närmare på hur konstfältet kan bidra till det demokratiska samhället och hur konstfältet själv kan bli mer demokratisk. Representation, jämställdhet, intersektionalitet, tillgänglighet, exkludering, inkludering och yttrandefrihet tillhör stora och ständigt aktuella ämnen inom och utanför konstfältet. Likaså förhållande mellan stad och landsbygd.

Digitaliseringen i Coronapandemins spår har suddat bort geografiska avstånd men betyder det att vårt samhälle har blivit mer jämlikt? Vad betyder konst för demokrati och demokrati för konst när det finns röster som ifrågasätter konstens självklara del i samhällsbygget? Vilken infrastruktur behövs på kommunal, regional och nationell nivå för att få en hållbar demokratisk utveckling för samtidskonst? Och hur påverkas samtidskonsten av sociala medier? På senare tid har vi blivit mer medvetna om klimatutmaningar och begrepp som ”energidemokrati” blir vanligare. Kan samtidskonsten bidra till detta samtal och i så fall hur?

Tillsammans med er vill vi undersöka dessa frågor och ha ett utbyte kring konstfältets möjligheter att samverka, formulera sig och hur vi kan få kraft av varandra.

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: konstnärer, curatorer, kulturchefer, konststrateger, intendenter, musei- och konsthallschefer, konstpedagoger, konstkonsulenter, konstutvecklare och andra som vill bidra till utvecklingen av samtidskonstens ekosystem.

Program

Onsdag 20 oktober

09.30 Pass 1 – Introduktion, bilda lärgrupper, frågeinventering

12.00 Lunch

13.00 Pass 2 – Lyssna till erfarenheter från fältet

16.00  Mingel och projektvisningar. Beräknas avslutas kl 18.

Torsdag 21 oktober

09.00 Pass 3 – Parallella utbildande workshoppar

12.00 Lunch

13.00 Pass 4 – Lärande på tvärs

16.00 Filmvisning. Beräknas avslutas kl 17.30.

Fredag 22 oktober

09.00 Pass 5 – Aktionsinriktad deltagarstyrd agendadialog och nätverkstorg

11.30 Summering

12.00 Avslut

OBS! Programmet är preliminärt och tidsjusteringar kan förekomma.

Anmäl dig här!

Här anmäler du dig till Samtidskonstdagarna 2021

Sista anmälningsdag är 10 oktober 2021.

Arbetsgrupp för Samtidskonstdagarna

För att förbereda Samtidskonstdagarna har vi utsett en arbetsgrupp med kompetenser från olika konstverksamheter bestående av:

Azmara Nigusse (Hallwylskamuseet, Afrosvenskarnas historievecka)
Elisabeth Moritz (Plattform KCSyd)
Erik Anderman (Region Gävleborg, Konstkonsulenternas förening)
Filip Zezovski Lind (Jönköping kommun, nätverket KIS)
C. Grace Chang (Skånes konstförening)
Helena Selder (Baltic Art Center, Visby)
Jon Perman (Konstfrämjandet Gävleborg, nätverket Den kollektiva hjärnan)
Karin Bäckström (Galleri Lars Palm, nätverket Den kollektiva hjärnan)
Lena Ylipää (Koncentrat, KRO Norrbotten)
Linnéa Jahn (Region Skåne, Konstkonsulenternas förening)
Per Hasselberg (Konstfrämjandet)
Och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Lena From och Giorgiana Zachia.
Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.

Material från förkonferensen

21-22 april utforskade konstnärer, curatorer, konstutvecklare och tjänstepersoner årets tema tillsammans med oss.

Här kan du ta del av dokumentation från förkonferensen.

Hör Giorgiana Zachias introduktion till Samtidskonstagarnas förkonferens 2021.

Andra program kopplade till Samtidskonstdagarna

Tidigare Samtidskonstdagar