Nytt skissuppdrag för konstnärer: Malmö polishus, projekt Scania!

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk för det nya polishuset i Malmö, även kallat projekt Scania, som byggs för lokalpolisområde Norr. Uppdraget är ett samarbete mellan Statens konstråd och Specialfastigheter.

Det konstnärliga uppdraget bör fokusera på utemiljön i anslutning till huset, med ledorden: gränssnittspänningsfält och väntan.

Det nya polishuset är en byggnad som möter de höga säkerhetskrav som kommer med polisens ibland utsatta verksamhet. Prefabricerade betongelement ger huset tyngd och karaktär, samtidigt som fasaden ges ett lättare uttryck genom rytmiserade fönsterband i de övre våningsplanen. Här skapar de vinklade formerna ett skuggspel, som ger den ljust infärgade och annars släta fasaden, liv och rörelse över dagens timmar.

Framför entrén planeras en förgårdspark. Förhoppningen är att denna ska kunna fungera som ett yttre väntrum med sittbänkar, upphöjda planteringar och tydliga gångstråk till och från husets huvudentréer.

Curatoriell vision: gränssnitt, spänningsfält och ntan

I den curatoriella visionen används tre ledord: gränssnitt, spänningsfält och ntan. De tar fasta på polismyndighetens verksamhet och uppdrag, det nya polishusets sammanhang och situation, samt arkitekturens utformning och uttryck. Ledorden är till för konstnärerna att ta spjärn mot, inspireras av eller förhålla sig till i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. De kan tolkas i vid bemärkelse och angripas ur flera infallsvinklar genom olika konstnärliga format och uttryck.

Det nya polishuset har begränsade offentliga ytor inomhus. Det konstnärliga uppdraget bör därför i huvudsak fokusera på förgårdsparken och utemiljön i anslutning till huset. Här finns stora förutsättningar för konsten att bli mer publik och tillgänglig för polishusets besökare, verksamhet och förbipasserande.

Samverkan

Samverkanspart är Specialfastigheter. Representanter från Polismyndigheten och gestaltningsansvarig arkitekt, AG Arkitekter, ingår i samrådsgruppen.

Sista ansökningsdag är 28 april 2022.

LÄS MER OCH SKICKA INTRESSEANMÄLAN