Ett bokomslag

Läsguide: socialt engagerad konst

Statens konstråd och Visible Projects Läsguide: socialt engagerad konst består av en publikation, en digital plattform och ett (post-pandemiskt) fysiskt bibliotek. Det är resultatet av Statens konstråds långvariga engagemang i frågor om kunskapsproduktion och intresse för kollektivt och kritiskt arbete i den globala offentliga konsten.

På uppdrag av Statens konstråd har Visible Project (Cittadellarte-Fondazione Pistoletto / Fondazione Zegna) (curaterat av Judith Wielander och Matteo Lucchetti) producerat och redigerat en kommenterad bibliografi, det vill säga en utökad version av en vanlig bibliografi med kortfattade kommentarer om de olika posterna. Avsikten var att nå bortom traditionella västerländska akademiska publikationer och in i områden och uttryck som är relevanta för den offentliga konsten i ett globalt perspektiv. Resultatet av detta uppdrag är Collectively Annotated Bibliography. On Artistic Practices in the Expanded Field of Public Art som finns här för nedladdning, en digital läsguide som finns på Visible Projects webbplats och ett fysiskt bibliotek på Statens konstråds lokaler i Stockholm med böckerna som ingår i läsguiden.

Bakgrund: tillgängliggöra och inspirera till vidare läsning

Tanken bakom uppdraget var att dels att skapa en resurs för kunskap om den offentliga konstens utvidgade fält och dels att återknyta till en tidigare aktivitet vid Statens konstråd, nämligen Informationscentrum (1976-1996). Informationscentrum var en tillgång för den konst som producerades, och innehöll ett arkiv och ett bibliotek som var öppet för allmänheten. Det digitala och fysiska biblioteket, som är resultatet av detta uppdrag, kommer på ett liknande sätt att främja både akademisk och konstnärlig forskning samt vara en resurs för framtida forskning, konstnärliga- och curatoriella uppdrag och samarbeten. Med detta hoppas vi kunna bidra till en vidareutveckling av strategier för kunskapsproduktion inom och bortom myndigheten.

Vad är det: Ett kollektivt arbete

Publikationen Collectively Annotated Bibliography. On Artistic Practices in the Expanded Field of Public Art introduceras genom ett samtal med curatorn Gabi Ngcobo, forskaren Andrea Phillips samt filosofen Emanuele Coccia som reflekterar över vad det innebär att skapa en bibliografi eller läsguide idag som kan inspirera och informera konstnärer, forskare och allmänhet inom fältet offentlig konst.

Tio curatorer och forskare från olika bakgrunder och platser har i boken ombetts sammanställa var sin lista på tio publikationer som är mest relevanta för samtida och framtida diskussion om konst i det offentliga. Dessutom beskriver de kort varför de valt just de titlarna- Varje kommentar är också kopplad till specifika citat, länkar till förlagen eller texter på temat.

Medverkande:

Miguel A. Lopez, skribent och forskare, och Co-Director och curator på TEOR/éTica, Costa Rica
Pey-Yi Lu, curator, forskare och kritiker, Taiwan
Julia Morandeira Arrizabalaga, curator och forskare, Spanien
Kyo Pathomvat, grundare av The Reading Room, Thailand
The Raw Material Company, centrum för konst, kunskap och samhälle, Senegal
Sheila Sheik, lektor Goldsmiths, England
Pelin Tan, sociolog och konsthistoriker, Turkiet
Meenakshi Thirukode, curator, USA/Indien
Joanna Warsza, curator, Tyskland
Vivian Ziherl, curator, forskare och kritiker, Holland/Australien