Growing the Third Ear av Christine Ödlund  

Hur kommunicerar olika typer av livsformer med varandra? I verkserien Growing the Third Ear får Christine Ödlund utlopp för sin fascination för växtriket och den omfattande intelligens hon i sitt utforskande funnit att all växtlighet besitter. Med sitt arbete vill hon överbrygga språkbarriären mellan växter och människor genom att lyssna och bli en åhörare – genom att utveckla ett tredje öra.

Scented Landscape III och The Third Ear är två målningar i akvarell, bläck och växtpigment. Genom verkserien söker Ödlund skifta perspektiv och förnimma en annan värld där andra sätt att relatera till sin verklighet är möjliga.

Konstnärsbiografi Christine Ödlund

Christine Ödlund är född 1963 och uppvuxen i Stockholm där hon idag verkar som konstnär. Ödlund tog examen i fotografi vid Konstfack 1995 och gick sedan vidare till att studera videokonst vid Kungliga Konsthögskolan samt komposition på Elektronmusikstudion, EMS, Stockholm.