En gräsmatta som en långsmal grop har grävts i.

Positive-Negative (morphology)

En grop grävs på Välkommaskolans mark och dess jord flyttas in i byggnaden. Utställningens besökare uppmanas att föra tillbaka jorden till gropen, en hink i taget. Genom deltagande, engagemang och direkt fysisk kontakt med verket vill konstnären Kapwani Kiwanga framhäva gärningen att ge och ge tillbaka. Positive-Negative (morphology) kommer att lämna ett ärr-liknande spår efter sig och påminna om utbytet som pågick under Välkommaskolan sista månader på Malmberget.

Positive-Negative (morphology), 2018/2020. Grop på Välkommaskolans gård och dess jord.

Implements, 2018/2020. Verktyg i keramik med ask-baserad glasyr, hink för aska med handtag i keramik, ask-baserad glasyr.

Fire & Fallow, 2018/2020. Ritual, Kakel i keramik med ask-baserad glasyr.

En grop grävs på Välkommaskolans mark och dess jord flyttas in i byggnaden. Utställningens besökare uppmanas att föra tillbaka jorden till gropen, en hink i taget. Genom deltagande, engagemang och direkt fysisk kontakt med verket framhävs gärningen att ge och ge tillbaka. Det står i kontrast till den dominant inlärda handlingen av att ta och tillvälla sig. Efter konstnären Kapwani Kiwangas ingrepp kommer ett annat ärr-liknande spår – utöver den grop som öppnat sig till följd av gruvbrytningen – bli kvar i marken och påminna om utbytet som pågick under Välkommaskolan sista månader på Malmberget.

Som ett preliminärt sammanhang för sin installation, har Kapwani Kiwanga bjudit in en grupp lokala kulturutövare att samlas runt en eld på skolans gård för att utbyta kunskaper och idéer frågor kring dekolonisering och egendom i relation till naturexploatering. Sammankomsten uppmanar till aktivt lyssnande, öppenhet och delande och understryker berättandets avgörande roll i överföringen av kunskap. Askan från elden blir till beståndsdel i den glasyr som ska täcka de keramikobjekt som besökarna uppmanas att använda för att återbörda skolans jord. Orden som yttrats kommer symboliskt att ingjutas i akten var gång objekten används.

Om Kapwani Kiwanga

Kapwani Kiwanga (f. 1978, Hamilton) är konstnär verksam i Paris. Hennes praktik fokuserar på komplexa frågor kring pågående och historiska förlopp av kolonisering och arvet dessa lämnar efter sig.

Hitta till konstverket

Puoitakvägen 1, Malmberget, Sverige