En byggnad med en konstgjord ö framför.

Future Island – ett levande konstverk tar plats på Albano

En ö som kontinuerligt ställer frågor om klimatförändringars inverkan på naturen. Nu invigs det levande konstverket Future Island på Albano i Stockholm – ett samarbete mellan Statens konstråd, Akademiska Hus och Svenska Bostäder. Under hösten får allmänheten möjlighet att ta del av verket på plats på Albano liksom i utställning och samtal på Statens konstråd på Skeppsholmen.

En berättelse om klimatförändringar

Verket, som ligger i ett vattendrag i Albanos park, är skapat av OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč. Det består av en ö där ena halvan uppvärms på hållbar väg så att den är fem grader varmare än den andra. På ön finns samma sorts växter planterade i båda växtzonerna. Hur kommer de att utvecklas och anpassa sig till ö-halvornas olika klimat?

 

Genom att experimentera med ett mikroekosystem där halva ön värms upp +5˚C på konstgjord väg och därmed simulerar de förhållanden som råder under den globala uppvärmningen, bjuder det in till samtal om hur flora, fauna och människor anpassar sig till varmare temperaturer.

Future Island är ett narrativt landskap. Dess berättelse handlar om klimatförändringar. Genom att experimentera med ett mikroekosystem där halva ön värms upp +5˚C på konstgjord väg och därmed simulerar de förhållanden som råder under den globala uppvärmningen, bjuder det in till samtal om hur flora, fauna och människor anpassar sig till varmare temperaturer. Som ett levande konstverk utmanar det oss att omdefiniera anpassning till att vara något mer än bara en reaktion, utan också som en öppning för andra möjligheter, säger upphovspersonerna bakom verket OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč.

Ett exempel på gestaltad livsmiljö

Future Island är en plats där historia och framtid samspelar – här möts sten som är 1,8 miljarder år gammal med ett osäkert framtidsscenario. Ön, som är 325 kvadratmeter stor, är byggd av sten från platsen och knyter därmed an till platsens historia.

Future Island är ett typiskt exempel på hur Statens konstråd arbetar med gestaltad livsmiljö. I verket samspelar arkitektur, stadsbyggnad och konst för att skapa långsiktiga kvaliteter i ett av våra gemensamma rum i staden.

Future Island är ett typiskt exempel på hur Statens konstråd arbetar med gestaltad livsmiljö. I verket samspelar arkitektur, stadsbyggnad och konst för att skapa långsiktiga kvaliteter i ett av våra gemensamma rum i staden. Det har endast varit möjligt genom att olika yrkesroller kunnat samverka och att konsten har fått vara en självklar del i platsens utformning redan i den tidiga planeringen av Albano – ett arbete som har pågått under nästan ett decennium och i dialog med många olika aktörer, säger Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd.

Läs mer om Future Island här.

Publikt program i september

23 september – visning av verket

I samband med att Future Island invigs arrangerar Akademiska Hus och Stockholms universitet ett publikt program på lördag 23 september kl 11.00–15.00. Då finns värdar från Statens konstråd på plats vid Future Island för att berätta om verket.

26 september kl 18.00 – ett fördjupande samtal om Future Island

Upphovspersonerna OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč medverkar i ett fördjupande samtal om verket – vilka nya perspektiv behöver vi vara öppna för när vi tar oss an framtidens utmaningar? Vilka roller kommer människor, natur, kultur och miljö att spela i framtiden? Övriga medverkande är Lotta Mossum, curator Future Island, Cecilia Åsberg, professor och forskare, och Karim Jebari, filosof och framtidsforskare.

26 september – 30 januari 2024 utställningen Ormen och ön – när konsten griper tag i staden.

En utställning om vad som händer när konsten bjuds in till omformning av stadens gemensamma rum. Här visas utvecklingsprocessen av två, i tid och rum, mycket omfattande konstprojekt, Future Island och Rainbow Snake. De griper på var sitt sätt tag i stadsbilden på två olika platser – ett universitetscampus och en ny tågstation – i två snabbt växande svenska storstäder, Stockholm och Göteborg.

Läs mer om evenemangen i  vårt kalendarium.

Om OOZE och Marjetica Potrč

OOZE bildades 2003 av Eva Pfannes and Sylvain Hartenberg. OOZE arbetar i skärningsfältet mellan konst, arkitektur och stadsutveckling. Gruppen är baserad i Rotterdam, Nederländerna. Sedan 2008 samarbetar de med konstnären, arkitekten och forskaren Marjetica Potrč. Potrč är baserad i Berlin och Ljubljana. I september är Marjetica Potrč även aktuell med utställningen Possible Worlds på Galleri Nordenhake i Stockholm.