Livskoreografier – infrastrukturer för ett levbart liv #3

När det sociala rummet förändras häftigt, påverkas också förutsättningarna för livet självt. Under denna programserie behandlas dagens livskoreografier och sociala infrastrukturer. Del av Choreographies of the Social.

I samband med de kraftiga förändringar som det sociala rummet genomgår ändras också förutsättningarna för hur livet kan levas. I denna programserie undersöks vilka livskoreografier som springer ur dagens sociala infrastrukturer. Seriens tre delar ingår i Choreographies of the Social och innefattar performance, filmvisningar, konserter och samtal som öppnar för vidare tolkningar av de begrepp som projektet utgår ifrån. Varje bidrag flätar samman teori och praktik och öppnar för en interdisciplinär förståelse av begreppen liv och det sociala. Vid detta tillfälle presenterar konstnären Ayesha Hameed den nya performanceföreläsningen And Evil Earth maybe it’s time for a rumble (2019), varefter Heba Y. Amins videoverk OPERATION SUNKEN SEA (2018–pågående) visas. Kvällen avslutas med en konsert av kompositören Maria w Horn.

Produktion: Serien Livskoreografier – infrastrukturer för ett levbart liv/Life Choreographies – infrastructures for a liveable life har tagits fram av Frida Sandström i samarbete med Annika EnqvistElena JarlAndria Nyberg Forshage och Edi Muka/Statens konstråd som en del av programmet för projektet Choreographies of the Social. Till minne av Alina Popa.
Programserien har hittills ägt rum den 4 juni och 15 augusti. Detta är det avslutande tillfället.

En publik programserie i samband med projektet Choreographies of the Social (2019). Programmet bjuder på screening av Heba Amins (EGY) Operation sunken sea (2018–), ett liveuppträdande i form av en föreläsningsperformance av Ayesha Hameed (GBR) (nytt verk) och en livekonsert av Maria w Horn (SWE).

16.00–16.15: Introduktion av Statens konstråd och Frida Sandström
16.20–16.50: Ayesha Hameed, performanceföreläsning: And Evil Earth maybe it’s time for a rumble
16.55–17.15: Heba Y. Amin, filmvisning: OPERATION SUNKEN SEA
17.25–17.45: PAUS
17.50–18.40: Maria w Horn, konsert
19.00 SLUT

1. Medverkande:

Ayesha Hameed: And Evil Earth maybe it’s time for a rumble
Performanceföreläsning, 30 minuter.
Vi ljudar vibrationer och oljud i rummet genom förlustens, den geologiska tidens och öarnas narrativ. Mental oro stakas ut vertikalt, liksom seismiska vågor och vibrationer som sakta sjunker ner i jorden. Vi följer slavarbetare vid en sockerplantage och besöker underjordiska grottor i Cappadocia, en ö utanför Islands södra kust – en gång en koloni för leprasjuka och senare ett mentalsjukhus för kvinnor som ansågs vara bortom räddning.

Heba Amin: OPERATION SUNKEN SEA
Blandad media: performance, installation, video, 2018 – pågående
Video, 20 minuter.
Med utgångspunkt i teknikens potential vid produktionen av en ny framtid för oss människor gör OPERATION SUNKEN SEA ett storskaligt, infrastrukturellt ingrepp på flera nivåer. Genom att torka ut och förflytta Medelhavet, så att Afrika och Europa sammanförs till en superkontinent, sätts en ny era för mänsklig utveckling igång. Ingreppet ska innebära slutet för pågående terrorism och migrationskriser, skapa arbetstillfällen och nya energikällor samt konfrontera en växande fascism – fenomen som alla utgör existentiella hot för vår framtid. Projektet ingjuter en brinnande rörelse mot teknokrati och tar proaktiv ställning gentemot upprustningen av Afrika och Mellanöstern, då Medelhavet flyttas in i den afrikanska kontinenten.
OPERATION SUNKEN SEA är ett pågående forskningsprojekt som drivs av konstnären Heba Y. Amin med utgångspunkt i nittonhundratalets utopiska visioner. Det undersöker signifikanta förändringar i territoriella konstruktioner och deras inverkan på nya geopolitiska allianser och global politik. Genom att förskjuta detta paradigm i en tid präglad av nyfascism och nekropolitik svarar projektet på dagens oroliga politiska läge i Europa, turbulensen efter nationalstaters kollaps i Mellanöstern och nyliberalismens misslyckade försök att globalisera Afrika. Operationen, som lånar sitt språk från fascistiska regimer i termer av politik, arkitektur och kulturteori, initierar en ny vision för Afrika och Mellanöstern genom att märka ut vad som skulle kunna uppnås för de som under det senaste århundradet har påverkats som mest de av kriget om olja, resurser och makt.

Maria w Horn
Konsert, 40 minuter
Maria w Horn manipulerar tid och rum i rörelser mellan minimalistiska kompositioner och genomträngande elektroniska vrål. Med såväl digital och analog syntes som akustiska och audiovisuella komponenter närmar sig Horns arbete den mänskliga perceptionens absoluta gräns. I hennes audiovisuella kompositioner driver hög densitet och snabba förändringar, liksom minimal stimuli vår upplevelse bortom vardagen och försätter oss i alternativa sinnestillstånd. För Livskoreografier framför Horn en konsert som väver samman Reaktorhallens akustiska rum med hennes egna personliga och historiska undersökning av hemregionen Ångermanland, i norra Sverige. Här ägde skotten i Ådalen rum, den enda gången i svensk historia då svensk militär skjutit demonstrerande arbetare till döds. I samma region, 1674, utfördes landets största dokumenterade avrättning av kvinnor anklagade för häxeri.

2. Biografier
Ayesha Hameeds rörliga bilder, performance och texter utforskar gränser och migration i samtiden samt den Svarta Atlantens visuella kulturer. Hennes projekt Black Atlantis och A rough history (of the destruction of fingerprints) har framförts och visats internationellt. Hameed är medredaktör för Futures and fictions (Repeater, 2017) och är för närvarande Programme Leader för masterutbildningen i samtida konstteori på fakulteten för visuella kulturer vid Goldsmiths i London.

Den egyptiska konstnären Heba Y. Amin förankrar sina verk i utförlig forskning som rör konvergenser mellan politik, teknologi och arkitektur. Tekno-utopiska idéer, manifesterade i de maskiner som karaktäriserar kolonialismens mjuka makt, är grundpelare i Amins arbete. Med utgångspunkt i tanken på landskapet som ett uttryck för den dominanta koloniala makten letar Amin efter omstörtande taktiker och andra tekniker för att undergräva konsoliderade system och vända på historiska narrativ genom kritiska spatiala praktiker. Amin undervisar på Bard College Berlin, är affilierad forskare i konsthistoria vid Freie Universität och är för närvarande Field of Vision-affilierad forskare i New York. Hon är medgrundare av Black Athena Collective, curator för visuell konst för MIZNA Journal (USA), och medcurator för det biennala residensprogrammet DEFAULT tillsammans med Ramdom Association (IT). Amin har medverkat i den nionde och tionde Berlinbiennalen, den femtonde Istanbulbiennalen, Künstlerhaus Bethanien Berlin, Kalmars konstmuseum, La Villette i Paris, FACT Liverpool, Kunsthalle Wien, Warszawas moderna konstmuseum, Kunstverein i Hamburg, Camera Austria och den fjärde Moskvabiennalen för ung konst. Amin bor och arbetar i Berlin.

Maria w Horn är tonsättare med bakgrund i norra Sverige, baserad i Stockholm sedan 2011. Hon är medlem i Sthlm Drone Society – en förening som arbetar för att stödja långsam och gradvist föränderlig klangmusik – och driver även skivbolaget tillika konsertarrangören XKatedral. Horns arbeten inkluderar ett audiovisuellt stycke för Sveriges Radio, en ljus- och ljudmiljö för svenska Scenkonstmuseet, en strängkvartett med elektronik för Malvakvartetten och elektronisk flerkanalsmusik för Audiorama. Formella studier inkluderar elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Universität der Künste i Berlin. Horn har framfört stycken på scener som Issue Project Room, Norbergfestival, Moderna museet i Stockholm, Fylkingen, Artists’ Television Access i San Francisco, Fascinoma och den spanska ambassaden i Mexiko City, Tresor Berlin, ACUD och Flussi Festival.

På bilden: Heba Y. AminOperation Sunken Sea (the Anti-Control Room) – Video wall, 2018.

Var: Inuti konstnären Jonas Staals installation i Reaktorhallen R1, KTH Campus, Drottning Kristinas väg 51, Stockholm