Porträttbild på Ilja Karilampi framför en byggnad en novemberdag.

Möt konstnären: Ilja Karilampi

Ilja Karilampi är vinnaren av Statens konstråds Open Call: Offentlig konst i den digitala sfären med förslaget FolkFigur, det första offentliga konstverket i form av en NFT.

När: Tisdag 22 november, kl. 18:00. Fritt inträde och öppet för alla.
Var: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A på Skeppsholmen. Studion, entréplan.

I samtalet berättar konstnären om sitt nyligen väckta intresse för, och möte med, den digitala konsten och kryptokonsten. Vilka är dess möjligheter och svårigheter och hur är det att jobba kollektivt i kreativa processer? Arbetet med FolkFigur är inne i sitt sista produktionsskede och kommer att lanseras i december.

Karilampi kommer från en post internet-generation av svenska konstnärer. I sin konst hämtar han inspiration från samtida populärkultur, sociala medier, musikkultur, grafisk design, humor och berättelser.

Möt konstnären: Ilja Karilampi

Programserien Möt konstnären bjuder in publiken att träffa konstnärer som Statens konstråd på olika sätt samarbetar med. Samtalen handlar om den konstnärliga processen och ger tillfälle att möta konstnären i ett nära samtal om konsten och vad den betyder för våra gemensamma rum.

Välkommen att träffa konstnärer vars verk finns i statens konstsamling, verk som utvecklats specifikt till vissa platser och konstnärer som arbetar med pågående projekt eller just färdigställda verk. Ta del av samarbeten som är en del av stadsomvandlingar, skapandet av till exempel parker och andra platser där vi möts, reser, arbetar eller studerar.

Programserien Möt konstnären kommer att pågå kontinuerligt på Skeppsholmen som en del av Statens konstråds publika program.