Panterskulptur

Möt konsten: Coronasamlingen

Kom och hör statens konstråds direktör Patrick Amsellem och konstsamordnare Liza Jernberg berätta om den stora satsningen att köpa konst för 25 miljoner kronor. I programmet ges tillfälle att möta ett urval av de verk som köpts in.

När: Tisdag 4 oktober, kl. 18:00. Fritt inträde och öppet för alla.
Var: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A i Stockholm. Verkstan, våning 5. Begränsat med plats, samling i entrén.

Coronasamlingen

En unik satsning i konstrådets 85-åriga historia. År 2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Tillskottet innebar en kraftfull uppväxling av de årliga nyinköp av konst som Konstrådet har gjort sedan 1937. Genom satsningen finns nu över 500 nyförvärvade verk med olika former av uttryck av 350 konstnärer, som representerar olika generationer med skilda bakgrunder, och som är verksamma på platser spridda över hela landet.

Coronasamlingen

Möt konsten:

I den nya programserien Möt konsten får du lära känna konstverk som köps in av Statens konstråd till statens konstsamling. Programmet ger en unik möjlighet att uppleva konsten innan den placeras ut på arbetsplatser, universitet och myndigheter eller invigs på platser runt om i landet.

Möt färdiga verk eller som skisser och modeller i Statens konstråds nya och mer publika lokaler på Skeppsholmen i ett öppet och nära samtal om konsten där du som publik också kan bidra med berättelser om konstens roll i samhällets gemensamma rum, i det dagliga livet.

Serien lyfter frågor om vad det betyder att dagligen möta konst i vardagen: Vilken roll spelar konsten på arbetsförmedlingen, för studiemiljön på ett universitet, i låsta rum inom kriminalvården eller som representation av Sverige på en ambassad?