Digital invigning av nya Humanisten

27 maj inviger Göteborgs universitet nybyggda byggnaden Humanisten. I Humanisten finns Meriç Algüns konstverk The Orchard of Resistance, som har producerats av Statens konstråd i samarbete med Akademiska hus och Göteborgs universitet. Till invingen har vår filmare Ricard Estay och curator Lotta Mossum pratat med konstnären om inspirationen bakom The Orchard of Resistance och hur verket kom till.

Nya Humanisten i universitetsområdet Näckrosen har utformats med tanken att det är i mötet som lärandet händer. Här finns förutsättningar att driva utvecklingen av forskning och utbildning inom humaniora.

Den nya byggnaden ska också vara en mötesplats för göteborgarna genom olika evenemang och möjliggöra en större samverkan med externa aktörer inom humaniora och kultur.

På grund av pandemin är Humanisten stängt för allmänheten men den 27 maj klockan 14 bjuder Göteborgs universitet in till en digital invigning och rundvandring på Humanisten.

Till den digitala invigningen

Invigningens webbplats

Program för invigningen

  • Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet.
  • Marie Demker, dekan, Humanistiska fakulteten.
  • Daniel Johansson, ordförande, Göta studentkårs humanistsektion.
  • Magnus Huss, marknadsområdesdirektör, Akademiska hus.
  • Göteborgs brasskvintett med Katarina Hemlin.
  • Konferencier Jörgen Kyle, fil. dr.
  • Rundvandring.

Panelsamtal efter invigningen:
Humanisten – öppenhet för samtal och fördjupning

Vad vore världen och samhället utan humanistiska perspektiv? Utan kunskaper om det förflutna, språk och kultur, om de fenomen och förhållanden som gör oss till människor och hur dessa förändrats över tid? I ett samhälle är eftertanke och analys lika viktigt som innovation och kreativitet och i samarbete med det omgivande samhället bidrar humanistisk forskning till att lösa lokala, regionala och globala samhällsutmaningar.

Vid invigningen av Humanisten kan du ta del av ett panelsamtal med fokus på humanioras roll i samhället och de möjligheter som vårt nya hus erbjuder. Med den nya byggnaden har Göteborg fått en ny och självklar mötesplats, som vi hoppas ska hjälpa till att synliggöra vikten av humaniora och humanistiska perspektiv på framtidens utmaningar samt öka våra samarbeten med det omgivande samhället.

Moderator: Marie Demker, dekan
Deltagare: Johan Ling, institutionen för historiska studier, Cecilia Lindhé, Centrum för digital humaniora, Per Holmberg, institutionen för svenska språket, Andrea Castro, institutionen för språk och litteraturer, Joakim Sandberg, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Lena Martinsson, institutionen för kulturvetenskaper

Extramaterial

  • Intervju med Meriç Algün, konstnär som har skapat den konstnärliga gestaltningen i Humanisten.
  • Intervju med PerEric Persson, Kub arkitekter om Humanistens arkitektur.
  • Inslag med Göta studentkårs humanistsektion.