Skissbild på FolkFigur. En digital figur som flyger på en gås

Digitalt offentligt konstverk som hela landet kan påverka

Pastagratäng. Banarbete Malmö – Ystad. Ison & Fille – Hela Da’n Varje Dag. Genom att samla in digitala data från statistik som vi alla genererar dagligen, ger konstverket FolkFigur oss en ögonblicksbild av Sverige. Det är det första offentliga konstverket i form av en så kallad NFT, eller kryptokonst. Verket är beställt och producerat av Statens konstråd och lanseras 1 december.

FolkFigur är skapat av konstnären Ilja Karilampi med team och producerat av Statens konstråd. På en fågels rygg reser en troll-liknande figur runt i Sverige. Tillsammans utgör de paret FolkFigur, ett verk som refererar till såväl Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson som till den svenska folktron om troll.

Figuren är uppbyggd av miljoner ljuspunkter som baserar sig på statistiken från offentliga databaser. Det kan handla om vad det är för väder, vad som serveras i olika skolbespisningar, eller vilka låtar som spelas på Sveriges Radio. När statistiken ändras påverkas också figurens utseende. Figuren reser digitalt i Sverige genom att använda sig av en fond av bilder från offentliga webbkameror från platser runtom i landet. Verket förenar folktron med det litterära arvet och väcker frågor om vår tid, om teknikutvecklingen och om det gemensamma.

FolkFigur baseras på NFT och blockkedjetekniken och finns i den digitala sfären. Konstnären Ilja Karilampi är född 1983 och verksam i Sverige och Tyskland. Han inspireras ofta av populärkultur i sina verk. Han är utbildad vid Städelschule i Frankfurt am Main och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Varför gör Statens konstråd ett NFT-baserat konstverk? 

Vår tid och vårt samhälle präglas mer och mer av den digitala utvecklingen. Det offentliga rummet har expanderats bortom de fysiska rummen, vilket även märks i konsten. Kryptokonst, tokens, NFT:s. Det finns en rad begrepp som används för dessa digitala samlarobjekt, som är ett nytt fenomen och en konstform som fått snabb spridning. Det har skapat nya möjligheter för konstnärer men också väckt många frågor. År 2021 lanserade Statens konstråd ett Open Call för konst i den digitala sfären, för att tillsammans med konstnärer utforska dess utveckling och påverkan på både konsten och samhället i stort. Juryn valde FolkFigur som det vinnande förslaget.

Hur kan jag ta del av FolkFigur?

FolkFigurs NFT:er delas ut gratis. Genom att besöka hemsidan folkfigur.se via en dator eller mobil har du möjlighet att uppleva och interagera med verket under resans gång. Du kan också generera en NFT, en kodad ögonblicksbild av FolkFigur i en begränsad upplaga, och på så sätt både bli en deltagare i och en delägare av verket. Tydliga instruktioner finns på hemsidan och du behöver inga tidigare förkunskaper. Verket är kostnadsfritt och du behöver inte äga kryptovaluta sedan tidigare för att kunna skapa en NFT av verket. Din FolkFigur sparar du på en gratis digital plånbok som du själv installerar på din enhet.

Curator för FolkFigur är Edi Muka vid Statens konstråd, producent Isak Mozard.