Järnvägsspår

Nytt skissuppdrag för konstnärer på station Korsvägen, Göteborg

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att göra en intresseanmälan. Det gäller ett permanent konstverk på station Korsvägen i Västlänken, Göteborg. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Trafikverket.

Statens konstråd arbetar på uppdrag av Trafikverket med ett antal konstnärliga gestaltningar i samband med ett av Göteborgs i nutid största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt: den nya tågförbindelsen med tre nya stationer i Västlänken.

Korsvägen har sedan stadens grundande gjort skäl för sitt namn; som infart från öster och söder ständigt en mötesplats för människor på väg. Vid Korsvägen möts nu som då såväl besökare som stadsbor med olika mål, både i vardagen och vid evenemang. Platsen är därför befolkad nästan dygnet runt, året runt. Med den nya stationen under mark läggs ytterligare ett lager till historien och förutsättningarna för en intensiv och dynamisk plats stärks.

Ett konstprogram –Kronotopia – togs fram 2016 i samverkan mellan Göteborgs Stad, Göteborg Konst, Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik och Konstenheten Västra Götalandsregionen. Detta ligger till grund för samtliga konstsatsningar inom ramen för Västlänken. Representanter för Statens konstråd, Trafikverket, Göteborg konst, Västfastigheter och sakkunniga inom konst ingår i juryn till upphandlingen Korsvägen.

Kronotopia (av grekiskans Χρόνος [chrónos] – tid – och τόπος [tópos] – plats) är den tematiska utgångspunkten för all ny konst som produceras för Västlänken. Göteborg är i sig både plats och tidsepok, eller snarare många olika parallella rum och tider. Genom ett platsspecifikt konstnärligt utforskande föreslår Kronotopia en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutnas potential, och en möjlig blick in i framtiden.

Visionen är att konstnärer utifrån sina konstnärliga idéer och under projektets särskilda förutsättningar föreslår optimala placeringar och strategier för hur konsten på bästa sätt kan integreras i stationsmiljön så att idag oförutsedda kvalitéer kan komma till uttryck. Den blivande konstgestaltningen kan innehålla materiella och/eller immateriella delar.

Anmäl intresse för Korsvägen i Västlänken, Göteborg

Håll dig uppdaterad om våra upphandlingar på sidan upphandlingar.

Hur många konstnärer bjuds in?

Under processen bjuds två (2) konstnärer eller konstnärsgrupper in att ta fram ett förslag till konstnärligt angreppssätt för gestaltningen á 60 000 SEK exkl. moms vardera. En av dessa kommer att tilldelas skisskontrakt med option på genomförande á 80 – 120 000 SEK exkl. moms. Total budget för skiss och genomförandeuppdrag är 6 000 000 SEK exkl. moms. Mer om uppdragets omfattning och kriterier informeras i Tendsign.