fyra kvinnor och en man

Utmärkelsen Årets strålkastare sätter ljuset på gestaltad livsmiljö

En podcast, en plattform för utveckling av lokal produktion och ett konstprojekt som utgår från en plats och dess historia. I samband med konferensen Gestaltad livsmiljö delades utmärkelsen Årets strålkastare 2023 ut till tre aktörer som belyser området gestaltad livsmiljö på tre olika sätt.

Mottagare Årets strålkastare 2023

  • Tänka med jorden – ett regionalt utvecklingsprojekt 2021–2024: ett konstprojekt som utgår från Nynäs slott och dess mer än 800-åriga historia. I dialog med platsen utvecklas nya konstverk av inbjudna konstnärer som får arbeta där under ett år. ”Tänka med jorden” handlar om delaktighet, ett gemensamt ”om-tänkande” kring en plats och dess historia, nyskapande produktion av samtida konst i dialog med kulturarvet samt en omsorg om människor, djur och växtlighet.Projektet drivs av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott/Sörmlands naturbruk och Sörmlands museum, med stöd av Kulturrådet.
  • Podcasten Staden: Med en tydlig historisk förankring förmedlar podcasten ”Staden” på ett kunnigt och lättillgängligt vis kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv på stadsbyggnad och arkitektur. Det breda kultursociologiska förhållningssättet, vilket möjliggör annorlunda ingångar i frågor som berör stadsbyggnad, bidrar till att podden inte endast verkar i folkbildande anda utan även kan berika samhällsdebatten till gagn för en god gestaltad livsmiljö.Podden ”Staden” görs av Dan Hallemar, skribent, redaktör och förläggare, tillsammans med Håkan Forsell, urbanhistoriker, arkitekturskribent och författare.
  • SPOK – Samtida produktion och konsumtion:
    SPOK verkar för utvecklingen av lokal produktion i hela Sverige. Det är en levande plattform som kontinuerligt formas av och utvidgas genom sina användare. Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer – vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara.SPOK har 346 listade tillverkare. Plattformen har hubbar i Västerbotten, Dalarna, Gotland, Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne.

Om Årets strålkastare

Årets Strålkastare är en utmärkelse som delas ut av Arkdes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd gemensamt till aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön.