Statens konstråd lanserar antologin Offentligt minne, offentlig konst

Vad är det att minnas genom konst?

I antologin Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden har Statens konstråd samlat 25 texter av namnkunniga skribenter för att bidra till samtalet om minneskonstens roll i våra gemensamma rum. Texterna har ett svenskt fokus med internationella utblickar och boken ges ut i två olika upplagor, en svensk och en engelsk, med distribution både i Sverige och internationellt.

Antologin lanseras med en publik tillställning lördagen den 17 september klockan 14.30 på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 11 A i Stockholm, som del av ett heldagsprogram för invigningen av Statens konstråds nya lokaler. Välkommen att träffa flera av skribenterna på plats och höra dem läsa ur boken!

Vi lever i en tid då frågor kring konstens roll för gemensamma minnen diskuteras och debatteras runt om i världen. Minnesmärken och monument är en konstform som genom att bearbeta det förflutna för både samtiden och framtiden engagerar brett. Antologin Offentligt minne, offentlig konst ger en inblick i detta högaktuella ämne genom att förklara, problematisera, nyansera och berätta om monument och minneskonstens syfte och betydelse, historiskt och i dag.

Skribenterna kommer från en rad olika bakgrunder och bär på skilda erfarenheter såväl yrkesmässigt som privat. Bland författarna finns invånare som har gett förslag till nya verk för svåra minnen och historier, verksamma konstnärer som talar om ritualens roll för minnet, hur en kan skapa plats för sorg, och hur en ny plats också ger utrymme för nya uttryck och gemenskaper. Boken rymmer litterära och poetiska återbesök av gestaltade minnen, forskare har djupdykt i frågan om hur förslag på minneskonst tas emot av allmänheten och varför, samt hur relationen mellan demokrati och monument kan se ut genom en diskussion kring processer, uttryck och mottagande. Curatorer skriver om konstverk som aldrig blev av men som ändå finns som starka bilder i minnet, om konstens potential som något permanent eller tillfälligt, samt om hur det offentliga är en fråga om ständig omförhandling.

Kontaktpersoner

Patrick Amsellem, direktör och ansvarig utgivare Statens konstråd
E-post: patrick.amsellem@statenskonstrad.se

Annika Enqvist, redaktör, program- och publikationsansvarig Statens konstråd
E-post: annika.enqvist@statenskonstrad.se

Joanna Zawieja, redaktör, ansvarig konst i stadsutveckling Statens konstråd
E-post: joanna.zawieja@statenskonstrad.se

Snabbfakta om antologin

Svensk titel: Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden

Engelsk titel: Public Memory, Public Art – Reflections on Monuments and Memorial Art Today

Innehåll: Boken Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden omfattar reflekterande texter kring monumentalitet, förutsättningar för representationer av minne, görandet av demokrati och spår av makt och förtryck. Några av texterna utgår från specifika verk, andra söker formulera en mer övergripande kritik av offentlighetens ramar i relation till offentlig konst och minne.

Utgivare: Statens konstråd. Engelsk upplaga ges ut i samarbete med Art & Theory

Boken är skriven på svenska och engelska av ett 25-tal namnkunniga skribenter baserade både i Sverige och internationellt.

Redaktion och förord: Annika Enqvist, Karolina Modig, Rebecka Katz Thor, Joanna Zawieja. 

Inledning: Patrick Amsellem. Texter: Nasim Aghili, Bronwyn Bailey-Charteris, Mathias Danbolt, Håkan Forsell, Josefin Granetoft, Elin Haugdal, Sandi Hilal, Rossana Mercado-Rojas, Robert Nilsson Mohammadi, Lotta Mossum, Santiago Mostyn, MYCKET, Hanna Nordenhök, Temi Odumosu, Henrik Orrje, Outi Pieski, Lisa Rosendahl, Merete Røstad, Moa Sandström, Tanja Schult, Ingrid Svahn, Masha Taavoniku, Andrzej Tichý, Rebecka Katz Thor, Joanna Warsza, Michael K. Wilson, Joanna Zawieja.

Grafisk design: Kölqvist (Maja Kölqvist och Carl von Arbin)

Omslagsbild: En teckning ur boken Rundor. Rundor består av teckningar gjorda av lokalvårdare, säkerhetsvakter och andra anställda vid riksdagen, som i teckningar beskrivit sina dagliga arbetsrundor. Teckningen ingår i Astrid Göranssons verk Kom som du är!, ett demokratimonument för Sveriges riksdag, 2022.

Utgivningsår: 2022

Omfattning svensk upplaga: 239 sidor

ISBN svensk upplaga: ISBN 978-91-987471-5-7

Distribution svensk upplaga: Eddy Books www.eddy.se

Omfattning engelsk upplaga: 240 sidor

ISBN engelsk upplaga: ISBN: 978-91-98672-0-7-7

Distribution engelsk upplaga: Art & Theory Publishing www.artandtheory.org