Region Värmland satsar på offentlig konst

Region Värmland har tagit krafttag på bild- och formområdet med fokus på konstnärer, tjänstepersoner och offentlig konst.
– Konsten kan bredda perspektiv och tänka nytt, säger Marita Axelsson Nordlund, utvecklare inom bild och form på Region Värmland.

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu. Marita Axelsson Nordlund, ansvarig för projektet, är i Vadstena på en nätverksträff i september för att dela med sig av sin kunskap om hur en region kan arbeta med offentlig konst.
– Vi vill utveckla området i samverkan och dialog. Det sker till exempel genom referensgrupper och arbetsgrupper mellan kommuner och konstnärer eller konstaktörer. Men också genom samarbete över förvaltningsgränserna, säger Marita Axelsson Nordlund.

Små kommuner med stora utmaningar

Publiken i Vadstena består av konstkonsulenter och tjänstepersoner från hela landet som deltar i uppdraget Kunskapsutveckling offentlig konst som drivs av Statens konstråd. Region Värmland är en av dem som deltar i uppdraget och fem av regionens 16 kommuner är delaktiga.
– För att lyckas måste man göra olika saker för olika kommuner. Väldigt många små kommuner har stora utmaningar. Utmaningen kan vara att konstkompetens inte är på plats. Eller att tiden inte räcker till om det i kulturtjänsten även ingår andra uppdrag. En annan utmaning är att långa avstånd kan innebära att det tar tid och kostar att åka på möten.
Marita tillträdde sin post hösten 2017 och hon börjar bli varm i kläderna. Hon betonar att hon finns till för alla kommuner i regionen.
– Jag har ett väldigt roligt jobb, jag gillar det regionala arbetet mycket. En utmaning är att det inte funnits någon som haft min roll tidigare i regionen. Jag vill verkligen att alla ska förstå vad de kan använda mig till.
Vad kan de använda dig till?
– Jag kan stötta konstnärer och kommuner att samordna utifrån deras behov och stärka dem i deras utvecklingsarbete. Jag kan påminna och uppmuntra kommuner att söka stöd, jag kan även ge argument om varför vi ska arbeta med offentlig konst.

Marita har en gedigen kunskap om hur man jobbar med konst i små kommuner och med konstnärer. Hon har arbetat som verksamhetsledare inom ideell sektor med konst i Örebro län, som konstkonsulent i Region Örebro län och har en bakgrund som konstnär och lärare på Konstfack. Enligt henne är det mycket viktigt att synliggöra konstnärernas yrkesroll:
– Konstnärer med sin kompetens ska in som en självklar del i alla frågor som berör vår samhällsutveckling. Konsten kan bredda perspektiv och tänka nytt.
– På regional nivå bjuder vi in beslutsfattare och tjänstepersoner till kunskapsutveckling och dialog om konstens roll i en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det i syfte att sprida kunskapen i hur professionella konstnärers kompetens kan tas tillvara, säger Marita Axelsson Nordlund.

Skapar mötesplatser

Ett av höstens stora arbeten för Region Värmland är att ta fram en ny kulturplan. Den är ett styrdokument som klubbas politiskt och ligger till grund för finansiering och prioriteringar för länet. Bland annat visar den hur medlen från Kulturrådet ska fördelas.
– Det är viktigt vad som står i Kulturplanen eftersom det beskriver det arbete som ska göras fyra år framåt (2021–2024). Arbetet leds av Kulturstaben här på Region Värmland. Jag kan driva påverkansarbete och informera om värdet av offentlig konst för att få till tydliga skrivningar i Kulturplanen.

I det regionala projektet ingår också att skapa mötesplatser för värmländska, nationella och internationella konstnärer. Regionen har startat ett Artists in Residence Värmland. I Gustavsfors har konstföreningen Innan luften går ur nyligen tagit emot två residenskonstnärer från Danmark; Sidsel Nielsen Bonde och Sara Nielsen Bonde.
– Idén är att bygga infrastruktur och nätverk för konstnärer så att de kan utvecklas i sitt yrke. De kommer att arbeta med samtidskonst i dialog med lokala konstnärer och andra intresserade personer i närmiljön. Temat är skogen, berättartraditionen och platsen.
– Utan samarbetet med de värmländska konstnärerna så är det svårt att stärka infrastrukturen, deras samarbete är en förutsättning för regionen, säger Marita Axelsson Nordlund som med Region Värmland påtagligt har tagit krafttag på bild och formområdet.

Text och foto: Lena Boqvist

Fakta – region Värmland

Region Värmland ingår i Statens konstråds projekt Första gången – steget vidare. Det ingår i regeringsuppdraget Kunskapsutveckling offentlig konst som pågår 2018–2020.

Tips till regioner som vill stärka konsten

• Samordna kommuner som liknar varandra och jobba i kluster och i mindre nätverk. Att samarbete med någon man delar förutsättningar med har stor betydelse.
• Ordna konferenser och utbilda tjänstepersoner och konstnärer, informera politiker
• Samarbeta med andra. Stat, region och kommun kan stärka varandra.
• Ge stöd i ansökningar av interna och externa medel.