Offentlig konst – Handbok för statliga beställare

När ska konsten in i plan- och byggprocessen? Hur går arbete med konst till? Vad gör en samrådsgrupp? Vilken roll har curatorn? Dessa och andra vanliga frågor från byggprojekt­ledare, arkitekter, finansiärer och förvaltningsansvariga försöker vi besvara i detta rikligt illustrerade metodstöd.

Handboken vänder sig i första hand till statliga beställare av offentlig konst och är ett resultat av Statens konstråds regeringsuppdrag Hur bild eller formkonstnärlig gestalt­ning kan integreras när staten bygger (2018-2021).

För att ladda ner handboken så klickar du på nedladdningsikonen till vänster om boken i visualiseringsfönstret. Om du inte kan se ikonen i mobilläge kan du ladda ner handboken i vår mediabank.