Katalog 8

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av  Katalog 8, utgiven juni 1984.