Katalog 19

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 19, utgiven 1988.