Katalog 17-18

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 17-18, utgiven 1988.