Katalog 13-14

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 13-14, utgiven 1986.