Katalog 12

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 12, utgiven 1985.