Location: Julita

Skogen kallar

Konstnär: Malin Arnell och Åsa Elzén
Ort: Julita