En grupp personer som lyssnar på en talare

Patrick Amsellem ny chef för Nationalmuseum

Regeringen har i dag utnämnt Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd, till ny överintendent och chef för Nationalmuseum.

Patrick Amsellem är sedan oktober 2020 direktör för Statens konstråd. Dessförinnan var han chef för Skissernas Museum i Lund. Han har tidigare varit intendent vid Brooklyn Museum of Art i New York City, USA. Han påbörjar sin nya tjänst vid Nationalmuseum den 8 januari 2024.

 

För mer information hänvisar vi till Regeringskansliet