text Open call

Open Call 2024: Boken om Statens konstråd 

Under 2024 fortsätter vi  processen att hitta olika perspektiv för att beskriva Statens konstråds historia, samtid och framtid och hur myndigheten har utvecklat och stöttat offentlig konst sedan 1937. Följ med oss på resan och delta i historieskrivningen! Open Call 2024: Boken om Statens konstråd är öppen för ansökningar 6 maj–2 juni 2024.

Vi söker dig som vill göra ett grävande och skrivande arbete som bidrar till Statens konstråds historieskrivning genom en publikation som ska lanseras i samband med verksamhetens 90-årsjubileum. Uppdraget innebär en fördjupning i Statens konstråds verksamhet på ett studerande, reflekterande, överraskande och även ifrågasättande vis. Vår förhoppning är att materialet kommer att spegla vår samtid, dåtid och framtid.

 

Ämnesförslag Förra årets Open Call 2023 fokuserade på att studera och skriva om konsten; de som jobbat med den, de som idag upplever och använder den, hur konsten format de platser som den återfinns på, hur det har skrivits om konsten och hur den har tagits emot och upplevts genom tiderna. I årets upplaga breddar vi perspektivet och öppnar för ansökningar med utgångspunkt i Statens konstsamling, kollektionsarbetet och i myndighetens arkiv.  

Majoriteten av verken i Statens konstsamling, som omfattar drygt 100 000 verk, finns att uppleva på olika statliga arbetsplatser, universitet och högskolor i hela landet samt på Sveriges ambassader runt om i världen. Där är de arrangerade som en slags utställning eller kollektion – urval av verk som står i dialog med verksamheterna som de visas på. En mindre andel av samlingen finns i Statens konstråds lager, där verken restaureras och lagras i väntan på nästa visningsplats. I år finns även möjligheten att i ansökan utgå från vårt myndighetsarkiv med digitalt och fysiskt material. Det mesta materialet, myndighetens diarieförda dokument i arkivet, är på svenska. 

Statens konstråd välkomnar sökande som närmar sig ämnena med olika vinklar och  förhållnings- och angreppssätt. Vi ser exempelvis gärna skribenter som använder arbetssätt som liknar så kallad aktionsforskning (Action Research), där det utforskande arbetet utgörs av en palett forskningsansatser utanför ”laboratoriet” och i stället görs i praktiken med hjälp av etnologiska, konstnärliga och journalistiska metoder. På så vis  undersöks platserna, verken, publiken och på plats. Som exempel kan det utforskande arbetet ske via intervjuer av personer med koppling till konsten eller med hjälp av återbesök av befintliga verk som en del av det undersökande arbetet. 

Vem kan söka?

Uppdraget vänder sig till yrkesverksamma forskare, skribenter, konstnärer och curatorer inom eller utanför konstvärlden, som är intresserade av och använder etnologiska och journalistiska arbetssätt för att få fatt i ny kunskap och nya vinklar. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och perspektiv.

Urvalet för detta open call baseras på att du har goda kunskaper i svensk och/eller internationell konsthistoria, modern och samtida konst, gärna med inriktning mot offentlig konst eller offentlig förvaltning. Du ska kunna visa på din yrkesskicklighet och ha dokumenterad relevant erfarenhet och utbildningsnivå.

Ett ytterligare krav är goda kunskaper i svenska och/eller engelska. För att ta del av materialet i vårt arkiv krävs goda kunskaper i svenska då den absoluta majoriteten av handlingarna är på svenska.

Arbetet utförs över motsvarande sammanlagt tre månader heltid och slutlevereras i form av text eller likvärdigt material senast den 12 november 2024.
Som sökande behöver du kunna fakturera arvodet för att ersättas för arbetet.

Så ansöker du

Ansökan kan skrivas på både svenska och engelska. Bifoga följande dokument i PDF-format till ansökan:

 • CV
 • Personligt brev med dina perspektiv
 • Ämne/idéförslag på arbetets inriktning
 • Metodbeskrivning som klargör vilka arbetssätt du vill jobba med
 • Leveranssätt, tänkt material och omfång
 • Arbetsprover, 1–3 relevanta texter eller motsvarande likvärdigt material
 • Ämnesförslag

Vi söker inte efter ett särskilt ämne utan hoppas på bredd och att bli överraskade. Vi ser emellertid också att det finns behov av mer kunskap kring hur brukare upplever konsten i gemensamma rum, vad konsten gör, verksläsningar kopplade till samhällsfrågor och tidsanda. Det saknas intervjuer med brukare för att förstå konstens platsskapande egenskaper. Vi söker en extern kreativ blick.

Möjliga arbetssätt skulle kunna ta avstamp i:

 • Ett urval av de över 2 000 permanenta konstverk som utvecklats i offentliga rum över hela landet.
 • Studier av de drygt 100 000 verk som ingår i Statens konstråds samling.
 • Intervjuer med publik/brukare på plats där konstkollektioner eller byggnadsanknutna verk visas.
 • Konstnärsrollen och den offentliga konsten.
 • Vad och hur är/gör konstkompetens i Gestaltad livsmiljö?
 • Tillfällig konst som offentlig konst, hur funkar det?
 • Konstprocesser och hur de har utvecklats genom åren
 • Curatorsrollen och den offentliga konsten.
 • En genomlysning av publikationer om offentlig konst utvecklad av Statens konstråd som gjorts genom åren.
 • Publikens/brukarens olika roller.
 • Paradigmskiften i offentlig konst.
 • Relationen mellan tillfällig och permanent konst.
 • Det offentliga samtalet om offentlig konst.
 • Konsttexter om offentlig konst.
 • Kunskapsutveckling i offentlig konst, vad kan det vara?

 

 • Analyser av material ur myndighetsarkivet, dokument, t ex protokollförda beslut, projektbeskrivningar, skrivna konstprogram, samarbetsavtal osv.

Tidsplan

 • Utlysning öppnar 6 maj 2024
 • Sista ansökningsdatum 2 juni 2024
 • Beslut meddelas 11 juni 2024
 • Sista leveransdatum 12 november 2024
 • Sista faktureringsdag 18 november 2024

 

Praktisk information

Skribenten fakturerar Statens konstråd för arbetet. Arvodet för uppdraget är 135 000 kr, exklusive moms.

 • Tidsåtgång avser 3 månader heltid
 • Arbetsperiod genomförs enligt överenskommelse och ska motsvara 3 månader heltid, men arbetet kan spridas ut över 5 månader.
 • Uppdraget genomförs under sommaren och/eller hösten 2024 och slutförs inom 2024
 • Ansökningar skickas till e-postadressen: opencall2024@statenskonstrad.se (mejladressen är aktiv från 6 maj.)
 • I ämnesraden för e-posten skriver du: ditt namn och Open Call Boken om Statens konstråd
 • Ansökan och arbetsproverna ska skickas i PDF-format

Leverans och arvode

I slutet av perioden förväntas du leverera ett färdigt dokument, innehållande publicerbart material, som en färdigskriven text eller motsvarande, likvärdigt material med bilder eller liknande enligt överenskommelse med redaktionen hos Statens konstråd.
Vid källhänvisningar med fotnoter: tillämpa Oxfordsystemet med sidnoter.
Vid textleverans, riktlinje för omfång ca 15 000–20 000 ord

Arvode

135 000 kr, exklusive moms mot faktura (F-skattsedel)

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta Annika Enqvist, Program- och publikationsansvarig vid Statens konstråd: annika.enqvist@statenskonstrad.se

Statens konstråd är en statlig myndighet som bildades 1937 med den huvudsakliga målsättningen att konsten skulle ”bliva allas egendom”. Genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling skapar och förvaltar vi framtidens kulturarv och verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där människor lever, arbetar och bor.