Walk, hands, eyes (Gamlegården)

Konstnär: myriam lefkowitz Kategorier: Tillfällig konst

I Walk, hands, eyes (Gamlegården), en del av Konst händer, leder konstnären Myriam Lefkowitz och hennes samarbetspartners en åskådare i taget på guidade utforskningar av Gamlegården, Kristianstad. Det är en tyst promenad där en duett – bestående av en guide med öppna ögon och en åskådare med stängda ögon – rör sig genom stadsrummet.

Myriam Lefkowitz skapade promenaden direkt i Gamlegården för att ge möjligheten att utforska platserna där vi bor från en helt ny vinkel – och ge människor som inte bor där möjlighet att upptäcka en del av sin stad på ett annorlunda sätt. Den som ville uppleva konstprojektet måste delta i promenaderna.

I Walk, hands, eyes (Gamlegården) fick varje deltagare blunda och bli ledd genom Gamlegården av en guide. Under promenaden bad guiden deltagaren att då och då att öppna ögonen för att få blixtbilder av stadsrummet från oväntade perspektiv.

Promenaden avslutades med konstverket How can one know in such darkness, som är en inre resa. Deltagaren lade sig på en madrass i mitten av ett rum, sedan släcktes ljuset. Guiden skapade en ordlös berättelse genom objekt, material och ljud som upplevs i mörker.

Konst händer

- GAMLEGÅRDEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Kristianstad, Våren 2016

Näsbychaussén 101, Kristianstad