En gammal övergiven stuga stå vid ett vattendrag.

Till Minnet av en Illusionist

Illusionisten Arne Stenman vistades på jorden och färdades genom livet utan att märkas. Hans slutgiltliga illusionstrick: att gå upp i rök. I Isak Sundströms verk Till Minnet av en Illusionist visas dunkla och ordlösa spår av magi kvar i en avförtrollad värld.

Om Till Minnet av en Illusionist

Textil, trä, affisch, varierande mått

1876 gavs boken Modern Magic ut av en man vid namn Professor Hoffman som även var verksam som illusionist. Boken är en avhandling med intentionen att rationalisera idén om ”magiskt tänkande ” och visa på att något sådant absolut inte existerar. Detta sker samtidigt som tron på vetenskap breder ut sig och världen rationaliseras och moderniseras. Allt ska gå att förklara. Illusionistens roll blir att på ett kliniskt vis framställa ett behov som finns hos människan; att inte förstå, att tro på en hemlighet. Men ändå ska alla veta att det bara är ett trick och en illusion. Idén om denna Moderna Magi blir då till ett slags fantomsmärta, ett substitut, en tomhet och ett vackert bedrägeri i en värld som är avförtrollad, men ändå ter sig omöjlig att förklara.

Arne Stenman var en Illusionist. Ingen minns längre vem han var, bara små fragment av honom finns kvar. Från 1952 till 1963 drev han Nordiska Trolleri-Apparat Fabriken i Nelkerim, belägen långt in i skogen. Han sålde illusionstrick via postorder och tillverkade illusionsapparater. Hans hus och fabrik revs i samband med att Vattenfall köpte marken 1964 då dämningen av Luleälven skulle äga rum och de befarade att huset skulle hamna under vatten (vilket det aldrig gjorde). I en lada bredvid den rivna husgrunden blev resterna av trollerifabriken kvar.

Illusionisten som inte ville synas. Arne Stenman vistades på jorden och färdades genom livet utan att märkas. Hans slutgiltiga illusionstrick: att gå upp i rök. Kvar finns en lada full av beskrivningar av hans illusionstrick och rekvisita som långsamt förmultnar och återtas av jorden. Det latinska ordet textus betyder både ”text” och ”textil”. Arne Stenmans trollerirock, -dukar och draperier blir till texten om hans liv. Textilierna förtäljer en ordlös berättelse, konkret och samtidigt dunkel, omöjlig att komma åt.

Om Isak Sundström

Isak Sundström (f. 1983, Gotland) är en konstnär och musiker verksam i Stockholm.