En grupp personer står utomhus vända åt olika håll med ena armen lyftad. Arbetets monument Alexandra Pirici

Arbetets Monument

Arbetets Monument är ett minnesmonument som framförs av människor i rörelse. Monumentet utgår från industriarbetares rörelsemönster, från 1970-talet fram till i dag, och riktar fokus på den arbetande kroppen i övergången från industrisamhälle till postindustriell ekonomi. Hittills har det uppförts i Göteborg och på flera platser i Stockholm.

#arbetetsmonument

Om Arbetets Monument

Arbetets Monument är en återkommande offentlig ritual för att minnas kroppsarbetet som möjliggjorde det moderna samhällets utveckling. Samtidigt inbjuder monumentet till ett resonemang om en framtid där den ökade automatiseringen skulle kunna innebära kortare arbetstid för samma lön – eller ett scenario där arbete, så som vi tänker på det i dag, ofrånkomligen förpassas till historien.

Arbetets Monument är det, till skillnad från många andra industriminnesmärken, den arbetande kroppen som är det centrala och inte industriernas byggnader, maskiner eller produkter. Monumentet, som både består av och handlar om arbete, speglar det samtida skiftet från fysisk till immateriell produktion: Rörelserna lyfts ut från fabriksgolvet och den arbetande kroppens funktion abstraheras.

I sitt arbete med verket har Pirici intervjuat industriarbetare ur olika generationer om de rörelser som de utfört under sitt yrkesliv. Rörelserna har sedan legat till grund för det performativa monumentet som uruppfördes i Göteborg, en stad med lång och stolt industrihistoria. Verket uruppfördes i Göteborg maj 2015.

Arbetets Monument är producerat av Statens konstråd och har köpts in till Statens konstråds samling. Verket kommer att uppföras på flera platser i Sverige.

Förarbete

Konstnären Alexandra Pirici beskriver grundidé till genomförandet av Arbetets monument

Om Alexandra Pirici

Konstnären Alexandra Pirici bor och arbetar i Bukarest. Hon har en bakgrund inom koreografi men arbetar gränsöverskridande och rör sig fritt mellan olika konstnärliga områden och tekniker – från koreografi till bildkonst, musik och film. Bland hennes senaste verk märks An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale – ett samarbete med Manuel Pelmus i den rumänska paviljongen på den 55:e upplagan av Venedigbiennalen – samt en rad projekt i både offentliga miljöer och i utställningsrum, exempelvis på Centre Pompidou, 12te upplagan av den schweiziska skulpturbiennalen ESS/SPA, Van Abbemuseum i Eindhoven, Museet för samtidskonst GfZK i Leipzig, Bass Museum of Art i Miami och Manifesta 10.

Curator Lisa Rosendahl

Industrisamhället i förändring

Arbetets Monument är den första delen i en serie av konstverk som produceras av Statens konstråd på temat Industrisamhället i förändring. Serien utgår från en av vår tids största samhällsförändringar: övergången från den högindustriella epoken till idag. Lisa Rosendahl är curator och projekten äger rum på olika platser i Sverige. Andra delen av serien är Annika Erikssons videoverk Övning inför ett psykodrama och den tredje delen en film av Sara Jordenö som utgår från Diamantfabriken i Robertsfors, Västerbotten.

Uppförande

Stockholm

Arbetets Monument uppfördes i augusti 2016 på fem olika platser i Stockholm. Eftersom verket handlar om arbete kom de olika platserna i staden och den specifika relation som de har till arbete att reflekteras in i verket, så att även om själva händelsen var densamma kunde tolkningen variera mellan Skärholmen, Norrmalmstorg och Kista.

Arbetets Monument uppfördes i Stockholm i samarbete med MDT.

Dansare:
Erik Berg, Linda Blomqvist, Karine sam Bourgeois Bodinier, Hanna Bylund, Ludvig Daae, Adele Essle, Bambam Frost, Pavle Heidler, Sandra Lolax, Ellen Söderhult och Tyra Wigg.

Dokumentation av Arbetets monument, uppförd på tre platser i Stockholm, 2016.

Göteborg

I Bältespännarparken i Göteborg uruppfördes Arbetets Monument. Det var under fyra dagar i maj 2015 som betraktare kunde uppleva minnesmonumentet som till skillnad från många andra monument har den arbetande kroppen i centrum.

Tack till Manfred Leuschner och alla andra på Verkstadsklubben på SKF som bidragit med sin expertis och engage­mang: Majid Adab, Torbjörn Ahlman, Marianne Bergstrand, Dan Fredriksson, Piero Gaiottino, Parashiva Grönlund, Josef Handan, Kerstin Hildenborg, Dennis Johansson, Madeleine Jönsson, Lars Kihlberg, Clas Larsson, Agne Lundqvist, Per­Olof Nordenståhl, Steve Norrman, Marie Petersson, Henrik Scherman, Dragan Stefanov, Lennart Söderberg, Carina Vatsöy, Birgitta Widman, Kerstin Widman.

Dokumentation av Arbetets monument i Göteborg, 2015