grafiskbild

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna? Save the date!

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen Gestaltad livsmiljö 2024, som äger rum i Stockholm 2 oktober, är temat ”Hur ska vi räkna?”.

På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer.

Dessutom presenteras vinnarna av utmärkelsen  Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Mer information om konferensen, talarna och anmälan kommer inom kort. Men passa på att redan nu markera den 2 oktober i kalendern för årets konferens.

Om konferensen

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd arrangerar tillsammans en årlig konferens om gestaltad livsmiljö sedan 2020.

Läs mer om konferensen på Arkdes hemsida