Varning för konsten – om verken som skickats tillbaka

Borde konsten ha en varningstext? Till utställningen Varning för konsten på Statens konstråd vallfärdar publiken för att se verk som har stört och berört och skickats tillbaka från olika myndigheter.