Sonia Hedstrand: Konst kan vara stötande på så många sätt

I utställningen ”Varning för konsten!” berättar Statens konstråd om verk som stört och berört publiken i offentliga miljöer. Men förmågan att ge oss människor något vi inte visste att vi ville ha är en del av konstens magi, skriver Sonia Hedstrand.