Hennes ”puma” visas i Europaparlamentet

Östgöta Correspondenten uppmärksammar att Statens konstråd ska arrangera en utställning på uppdrag av regeringen i Europaparlamentet, där bland annat konstnären Camilla Akrakas skulptur ”Sister” är ett av verken som visas.

Läs mer i Östgöta Correspondenten