Gestaltad livsmiljö –hur ska vi räkna? Anmälan är öppen

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. Nu är anmälan öppen.

Under konferensens förmiddag får vi lyssna på flera aktörer som utvecklar och samtalar om hur vi uppnår ett hållbart och kvalitativt byggande som inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Eftermiddagen bjuder på flera inspirerande och lärande exempel från olika delar av Sverige om hur vi tillsammans kan arbeta medvetet och annorlunda med såväl materiella som immateriella värden. Allt för att uppnå hållbarhet och kvalitet i skapandet av de gemensamma livsmiljöerna.

Vi lyfter även blicken med hjälp av två huvudtalare, en svensk och en internationell, som tar sig an konferensens tema.

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen  Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Om konferens Gestaltad livsmiljö

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Läs mer och anmäl dig