En grupp människor lyssnar på en guide i ett bostadsområde.

Konstnärliga avsmyckningar av Djurgårdsstaden, Akt 2 Eld

Till fots ger vi oss ut på ett stadsvandringsmaraton i det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med en rad guider. Kvällen avslutas med en orgelkonsert och ett publiksamtal i Reaktorhallen på KTH.

STADSVANDRING OCH EN LADDAD KONSERT I ELENS TECKEN
Tillsammans och till fots ger vi oss ut på ett stadsvandsringsmaraton i det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med en rad guider med djup kunskap om områdets tillblivelse och dess omvärldsberoenden. Det område som håller på att utvecklas i Norra Djurgårdsstaden har länge präglats av makt, kraft och energi, vare sig det gäller gas, kolkraft, biobränslen, elslukande serverhallar eller den globala aktiemarknadens skiftningar, och vi utforskar tillsammans dess förutsättningar och framtid. Till slut, djupt under marken i Kungliga Tekniska Högskolans spektakulära reaktorhall, lyssnar vi med spänning på elledningens inbyggda musik.

Bland annat tar landskapsarkitekten Sofia Larsson med oss genom ett hus märkt för rivning och diskuterar hur dagens osynliga rivningsvåg håller på att återupprepa misstagen från 1960– och 1970-talets saneringsiver. Samtalskonstnären Ulla Hvejsel gycklar sig igenom maktens smutsiga efterdyningar. Trafikplaneraren Marcus Finbom diskuterar ambitionen för Norra Djurgårdsstaden att bli en stadsdel där få har bil, och hur dagens sätt att bygga gaturum tvingat fram en annan verklighet. Och vi får följa med in i en av världens modernaste anläggningar för koldioxidlagring, tillsammans med Stockholm Exergis forskningsledare Erik Dahlén (obs: max 15 personer).

Kvällen avslutas med en orgelkonsert och ett publiksamtal i Reaktorhallen på KTH. Den norske konstnären Øystein Wyller Odden låter i verket Mains Hum elledningarnas inbyggda frekvenser, nätbrummet, mångfaldigas med orgelns hjälp för att göra de tysta underliggande strukturerna som genomsyrar dagens samhälle hörbara. Efteråt möter forskare, politiker, solcellstillverkare och teknikhistoriker publiken i samtal om energiomställning.

HELA PROGRAMMET
11.00, Busshållplats Drevergatan
Ulla Hvejsel, Konstnär
Om pengar, hårt arbete, idéer som går upp i rök och att bli lämnad med rumpan bar.

12.15, Södra Hamnvägen 36
Sofia Larsson, landskapsarkitekt
Drivkrafterna bakom Stockholms osynliga rivningsvåg och lärdomar från 1970-talets saneringsreaktioner.

13.30, 76:ans buss, hållplats Värtahamnens färjeterminal
Marcus Finbom, trafikplanerare
Om hur områdets gaturum kan sättas i sitt sociala sammanhang. Vems behov är gatorna anpassade till?
med Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Forskningsledaren guidar oss runt Värtaverkets nya testanläggning för koldioxidlagring.

15.00, Hårdvallsgatan 16 (baksidan, inne på förskolans gård)
Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI
Varför förändras klimatet och hur kan vi veta det?

16.00, Reaktorhallen KTH
Øystein Wyller Odden, Konstnär
Mains Hum, en laddad orgelkonsert med utgångspunkt i elektricitetens inneboende musik.

16.30, Reaktorhallen KTH
Samtal om energiomställning
Publiken möter forskare, politiker, energiproducenter och teknikhistoriker i tunga gruppsamtal.

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden görs av Mossutställningar med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Statens konstråd, Stockholms stad, ARQ, Stadsmuseet, Nordisk kulturfond och Medeltidsmuseet. Programmet är en del av Statens konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst, lokala konstprojekt.