Lichen av Ingrid Elsa Maria Ogenstedt

Lichen – ett offentligt konstverk av konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedt. Konstverket är gjort i näver och består av tre skulpturer installerade på två platser: Luleå tekniska universitet och Storforsens naturreservat. Invigningen markerar Akademiska Hus första projekt med tillfälligt installerad konst och blir en smygstart för Luleåbiennalen 2020. Invigningen äger rum onsdagen den 7 oktober kl 14.00

Vad: Universitetsdirektör Veronika Sundström håller invigningstal.

På plats finns: Edi Muka, curator vid Statens konstråd, Veronika Sundström, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, Rikard Paulsson, fastighetschef på Akademiska Hus, och Johanna Fjällblad, förändringsledare/projektledare på Akademiska Hus.

Ingrid Elsa Maria Ogenstedts skulpturserie Lichen tar plats med två skulpturer vid Luleå tekniska universitet, och en skulptur i Storforsens naturreservat. Med konstverkets olika material vill konstnären skapa en förbindelse mellan platserna och verkets tre olika delar: Öppna vägar in i en berättelse.

Skulpturernas huvudmaterial är björknäver. Björk som material relaterar till platserna, bland annat för att björk en av våra nordligaste trädarter och därmed anpassad till att klara det arktiska klimatet här. Nävern, som blir stark och tålig när dess fibrer bryts på längden, har genom tiderna brukats för en rad ändamål i norra Sverige. Björk har också kopplats till magiska och helande krafter, bland annat som symbol för ny början och regeneration. Genom platsen och materialet skapar Lichen en väg för att ta del av en berättelse som väcker tankar om vår relation till jorden. er, Statens konstråds curerade del av Luleåbiennalen 2020 som visas 21 nov 2020–14 feb 2021. Pendangen i Storforsens naturreservat står i dess början, helt nära träbron som leder in i reservatet.