En bok

Bokrelease: Hur kan vi minnas genom konst?

Release i Malmö för antologin: Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden med fokus på projektet Antirasistiskt monument.

Vi lever i en tid då frågor kring konstens roll för gemensamma minnen diskuteras och debatteras runt om i världen. Minnesmärken och monument är en konstform som engagerar brett då de bjuder in omvärlden att bearbeta det förflutna för både samtiden och framtiden. Antologin Offentligt minne, offentlig konst ger en inblick i detta högaktuella ämne genom att förklara, problematisera, nyansera och berätta om monument och minneskonstens syfte och betydelse, historiskt och i dag.

Minneskonstens roll

I antologin har Statens konstråd samlat 26 texter av namnkunniga skribenter för att bidra till samtalet om minneskonstens roll i våra gemensamma rum. Antologin lanserades ursprungligen med en publik tillställning den 17 september 2022 i Stockholm.

Forskning om minneskonst och Antirasistiskt Monument

En av de medverkande skribenterna är forskaren Rebecka Katz Thor som i boken skriver om sin forskning kring minneskonst i förhållande till arbetet med projektet Antirasistiskt Monument. Projektet Antirasistiskt Monument är resultatet av ett initiativ från civilsamhället och är drivande i den konstprocess med fokus på minnesarbete som nu pågår i Malmö.

Program

Välkomstord

Bokredaktörerna berättar om bokens innehåll

Rebecka Katz Thor om forskning kring minneskonst och Antirasistiskt Monument

Andrzej Tichy läser utsnitt om verket Marmorlinjen

Felicia Mulinari från Amfi läser akt 1 ur Glömskans arkiv

Panelsamtal som fokuserar på det permanenta verket som ska göras inom ramen för antirasistiskt monument med Patrick Amsellem, Robert Nilsson Mohammadi, Rebecka Katz Thor och projektledarna för antirasistiskt monument.

Mingel samt försäljning av boken

Medverkande

Bokredaktörerna: Annika Enqvist, Karolina Modig, Rebecka Katz Thor, och Joanna Zawieja
Ansvarig utgivare av boken och direktör på Statens konstråd: Patrick Amsellem
Skribenterna: Robert Nilsson Mohammadi och Andrzej Tichy
Poet: Felicia Mulinari från AMFI

Initiativtagarna till ett antirasistiskt monument: Robert Nilsson Mohammadi, Daniel Diaz, Nicolas Lunabba, Manal Masri, Showan Shattak Projektledarna för Antirasistiskt Monument: Anna Wahlstedt och Rena Baledi