järngaller som skimrar i grönt

Arbete pågår: Amarcord i Varberg

Det byggs i Varberg. Ett nytt resecentrum växer fram. En horisontlinje ska skapa en mental bild av västerhavets färg och ljusskiftningar i Juri Markkulas verk Amarcord som just nu skapas utmed perrongen vid Varbergs station.

Konstverket på västra sidan av perrongen är ungefär 300 meter långt och återspeglar en abstraherad bild av kusten och horisontlinjen. Det nya tågspåret möter perrongerna nio meter under marknivå och utrymmet vid spår och perrong bildar en inverterad version av Varbergs fästningsmurar.

Amarcord är ett verk framtaget i nära samarbete mellan Statens konstråd, Jernhusen, Trafikverket och Varbergs kommun med Trafikverket som beställare. Marianne Jonsson är ansvarig curator på Statens konstråd.

Projektet är ett av många exempel på hur Statens konstråd samarbetar med andra statliga aktörer och kommuner med politikområdet gestaltad livsmiljö. Amarcord planeras att stå färdigt när tågtrafiken öppnar i juli 2025.