Press och medier

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer – välkommen till vårt pressrum.

Vi producerar tillfällig konst i gemensamma rum, permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter.

Pressmeddelanden och bilder

Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilderna som tillhör dem. Hör av dig till våra presskontakter om du behöver andra bilder eller annan information.

Presskontakt

Pressansvarig
Lina Pihl
08-121 575 02

Senaste filmklippen

Two Directions av Outi Pieski för Nordiska Museet

Sundsvalls kommun. Vad kan konst bidra med i stadsbyggnads processer?

Introduktion till Gestaltad livsmiljö - Lena From

Idén bakom Samtidskonstdagarna 2020 - Giorgiana Zachia

Presentation av rapporten: Utanför de institutionella väggarna av Helena Selder.