Press och medier

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer – välkommen till vårt pressrum.

Vi producerar tillfällig konst i gemensamma rum, permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter.

Pressmeddelanden och bilder

Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilderna som tillhör dem. Hör av dig till våra presskontakter om du behöver andra bilder eller annan information.

Presskontakt

Pressansvarig
Lina Pihl
08-121 575 02

Kommunikatör
Lena Boqvist
08-121 500 90

Senaste filmklippen

Ljus for liten tall av Lisa Strömbeck (2020)

Dan Karlholm - vigheten, flyktigheten och den konstnärliga resiliensen

Malin Arnell och Åsa Elzén - Skogen kallar

Kenneth A Balfelt -Artistically Developed Method for Urban Space Planning

Päivi Ernkvist och Anna Wyn-Jones Frank om Valnötsträdet (2010–2013)