Kontakt

På Statens konstråd har vi tre olika enheter med anställda medarbetare. Vi har även upphandlat tjänster av externa curatorer och konstkonsulter. Du hittar kontaktuppgifter till alla medarbetare under respektive enhet.

Växel

Måndag–fredag kl 09–16, lunchstängt kl 12–13
08-440 12 80

Registratur

Fax: 08-440 12 81
registrator@statenskonstrad.se

Just nu är det många som ringer till oss med frågor som rör inköp av konst och konstkollektioner. Svar på de vanligaste frågorna om Coronasamlingen, Statens konstråds inköp av konst för 25 miljoner kronor 2021, hittar du här. Information som rör konstkollektioner finns här .

Direktör

Patrick Amsellem

Direktör
08-440 12 84, 072-090 82 82
patrick.amsellem@statenskonstrad.se

Konst

Joanna Zawieja

arkitekt och ansvarig för stadsutveckling
08-440 12 98
joanna.zawieja@statenskonstrad.se

Andreas Roth

Curator
08-400 126 15, 072-402 86 85
andreas.roth@statenskonstrad.se

Elena Jarl

Assisterande Curator
08 - 400 126 19
elena.jarl@statenskonstrad.se

Edi Muka

Curator
08-440 12 92
edi.muka@statenskonstrad.se

Lotta Mossum

Curator
08-440 12 96
lotta.mossum@statenskonstrad.se

Alba Baeza

Assisterande curator
08-509 317 36
alba.baeza@statenskonstrad.se

Emma Engström

Projektadministratör
08-121 04 895
emma.engstrom@statenskonstrad.se

Peter Hagdahl

Curator
070-780 06 06
peter.hagdahl@statenskonstrad.se

Lena From

Chef konstenheten
08-440 12 86
lfrom@statenskonstrad.se

Förmedling & Kommunikation

Brita Osafo

Projektadministratör och projektkoordinator
076 677 58 20
brita.osafo@statenskonstrad.se

Annika Enqvist

Programansvarig/Forsknings- och utbildningssamordnare
+46 (0)8 440 12 88
annika.enqvist@statenskonstrad.se

Therese Segerstedt

Administratör digitalt kulturarv
08-121 048 15
therese.segerstedt@statenskonstrad.se

Giorgiana Zachia

Samordnare Stärka konstorganisationer
08-440 12 90
giorgiana.zachia@statenskonstrad.se

Anna Lindholm

Kommunikatör
08-440 12 95
anna.lindholm@statenskonstrad.se

Ricard Estay

Fotograf och filmare
08-400 126 11
ricard.estay@statenskonstrad.se

Jessica Diviani

Tf enhetschef
08-121 500 90
jdiviani@statenskonstrad.se

Tillsyn, samling & administration

Liza Jernberg

Vikarierande samlingsregistrator
08-440 12 97
liza.jernberg@statenskonstrad.se

Klara Wahlström

Arkivarie och dataskyddsombud
08-440 12 94
klara.wahlstrom@statenskonstrad.se

Consuelo Méndez Pérez

Controller
08-440 12 85
consuelo.mendez.perez@statenskonstrad.se

Paul Kokamägi

Tekniker
08-440 12 89
paul.kokamagi@statenskonstrad.se

Simon Grind

Samlingsregistrator (Föräldraledig)
08-440 12 97
simon.grind@statenskonstrad.se

Henrik Orrje

Administrativ chef
08-440 12 93
henrik.orrje@statenskonstrad.se

Anders Olofsson

Samordnare konstansökningar och inköp
08-440 1287
aolofsson@statenskonstrad.se

Externa curatorer & konsulter

Johan Tirén

Curator
073-646 58 73
johan.tiren@statenskonstrad.se

Björn Norberg

Curator
070-1470758
bjorn.norberg@statenskonstrad.se

Marianne Jonsson

Curator
073-98 60 300
marianne.jonsson@statenskonstrad.se

Ann Magnusson

Curator
070-424 25 22
ann.magnusson@statenskonstrad.se

Konsulter – Konstkollektioner

Birgitta Silfverhielm

Konstkonsult
070-743 29 14
birgitta.silfverhielm@statenskonstrad.se

Hanna Stahle

Konstkonsult
076-114 46 66
hanna.stahle@statenskonstrad.se

Anne Pira

Konstkonsult
076-568 64 10
anne.pira@statenskonstrad.se

Linda Nykopp

Konstkonsult
070-464 97 96
linda.nykopp@statenskonstrad.se

Magnus Mattsson

Konstkonsult
073-730 40 47
magnus.mattsson@statenskonstrad.se

Klas Hällerstrand

Konstkonsult
070-683 30 45
klas.hallerstrand@statenskonstrad.se

Marianna Garin

Konstkonsult
070-551 88 45
marianna.garin@statenskonstrad.se

Marie Bondeson

Konstkonsult
070-655 86 95
marie.bondeson@statenskonstrad.se

Åsa Bergdahl

Konstkonsult
070-255 87 63
asa.bergdahl@statenskonstrad.se