Upphandlingar

Upphandling av curatorer är avslutad

Av bifogat underlag framgår resultatet för upphandlingen av två curatorer.

Tilldelningsbeslut – Upphandling av två curatorer 2016-2020

Upphandling av konstkonsulter är avslutad

Av bifogat underlag framgår resultatet för upphandlingen av konstkonsulter per region.

Tilldelningsbeslut – konstansökningar, 2015–2018.
Tilldelningsbeslut – konstansökningar i region Skåne, 2015–2018.