Om Västlänken: Kronotopia

Befolkningen i Göteborg och Västra götalandsregionen växer snabbt. Västlänken är ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg som ska knyta samman stad och region med ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och tre nya tågstationer som avlastar centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026.

Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört två internationella konsttävlingar för gestaltningen stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att komma in tidigt i processen och påverka rummens utformning under jord. Visionen är att de konstnärer som deltar i projektet också får inflytande över den arkitektoniska gestaltningen och samverkar med arkitekt och konstruktör så att miljöerna blir unika. Konsten ska därmed vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur.

För att nysta samman vision och form har ett övergripande konstprogram med titeln Kronotopia tagits fram i samarbete mellan Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och Göteborg Konst. Konstprogrammet föreslår en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutna och en möjlig insyn i framtiden, kombinerat med ett intresse för platsspecifikt utforskande. Konstprogrammet tilldelades konstnärerna inför tävlingsskedet.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige