Västlänken: Kronotopia

I Kronotopia får konstnärer möjlighet att genom tidig medverkan påverka ett av Göteborgs genom tiderna största stadsomvandlingsprojekt Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde. Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört två internationella konsttävlingar för gestaltningen stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken. 

Ormskelett slingrar sig genom hela Haga station

Rainbow Snake för tankarna till de lager av forna tider som finns under våra fötter. Den stora skalan gör evolutionen påmind och knyter an till tågresandets historia då man började bygga järnväg och fann dinosaurieskelett i samband med att tågtunnlar grävdes fram…

> Läs mer om Huang Yong Pings vinnande idéförslag till Haga station

Kronotopia, en undersökning av tid och plats

Konstprogrammet Kronotopia möjliggör en undersökning av den komplexa väv av identiteter, arv och förhållande till en allt mer globaliserad värld och låter detta komma till uttryck i stadens gemensamma rum.

> Läs mer om konstprogrammet Kronotopias kuratoriella tema.

Vad är Västlänken: Kronotopia?

Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört två internationella konsttävlingar för gestaltningen stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att komma in tidigt i processen och påverka rummens utformning under jord.

> Läs mer om Västlänken: Kronotopia

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige