bLINK

Konstnär: katharina grosse Kategorier: Permanent konst

Katharina Grosse har vunnit med förslaget bLINK som skapar en fiktiv upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden. De ytor som träffas av ljuskäglan färgas rosa; järnvägsbro, gångstråk, cykelbanor och gräsmatta. Och mitt i ljuset tycks en jättelik meteorit ha landat ovanpå den nya bron vid Olskroken; en 14x11x10 meter stor skulptur som förändrar stadens skyline.

Hitta hit

Curator

Lotta Mossum - Ansvarig curator

Alba Baeza - Assisterande Curator

Juryns motivering

bLINK föreslår en unik och självständig gestaltning som länkar samman tid, handling och rum. Konstverket fokuserar på rörelser i området och tillför landskapet något oväntat. Att få de olika materialen i förslaget att framträda i samma kulör kommer att skapa en stark, magisk upplevelse och får infrastrukturområdet i Olskroken att framträda i sin särart. Skalan är väl omhändertagen och konstverket blir synligt även från långt håll medan det alldeles nära erbjuder en omvälvande miljö, vilket ger olika möjligheter till upplevelse. Från Kronotopia konceptet har konstnären tagit fasta på tiden, samlad i en rumslighet. Skulpturen i förslaget blir en kosmisk tidskapsel som binder samman olika tidslager i nuet och låter samtiden avteckna sig mot stadens historiska lager. Juryn upplever att idén till interventionen är starkt integrerad i området vilket ytterligare kan förstärkas genom att bron formges i nära samarbete med konstnären. bLINK kan bli ett nytt landmärke i staden, placerat i ett infrastrukturlandskap där många människor passerar och där det råder visuella kopplingar mellan trafik, rörelse och innerstad. bLINK är ett kraftfullt grepp som står upp mot det storskaliga trafiklandskapets skala och i sig själv skapar en plats mitt i rörelsen.

Hela Grosses idéförslag hittar du här.


bLINK är en del av Västlänken: Kronotopia

Konstnärer och konstnärsgrupper får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta hit