En målning. Mot en blåsvart bakgrund sitter en kvinna längste ner och klipper en tråd. En stor bubbla finns i bildens centrum.

Ylva Snöfrid får uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning för Forum Medicum, Lunds universitet

Konstnären Ylva Snöfrid utför den konstnärliga gestaltningen för nya byggnaden Forum Medicum som Akademiska Hus uppför vid Lunds universitet. Hon fick uppdraget efter en upphandling. Konstverket lyfter fram de humanistiska aspekterna kring utbildning och forskning kring vård, hälsa och medicin och sätter verksamheten som ska bedrivas i Forum Medicum i ett större perspektiv.

Gestaltningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos/Infinity in the Light of Conscience with Clotho, Lachesis, Atropos kommer att bestå av tre mycket stora oljemålningar, 691 x 600 cm, som anspelar på den antika grekiska mytologin och tillsammans berättar om människans livscykel. Målningarna utförs på duk och placeras på tre stora väggar kring det torg som kommer att finnas innanför entrén på Forum Medicum. Verket sammankopplar världen innanför och utanför byggnaden. 

Tre målningar med performance och möjlighet till delaktighet

Den första målningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho representerar födelsen, Klotho var i den grekiska mytologin den som spann livets tråd. Den andra målningen Oändligheten i samvetets ljus med Lachesis representerar livet, Lachesis var den som tilldelade människorna deras livslotter. Den tredje målningen Oändligheten i samvetets ljus med Atropos representerar livets slut, Atropos var den som till slut klippte av livets tråd.

Verket kommer delvis att målas inför publik som en del av en performance. När verket är färdigställt och installerat kommer det att delvis vara interaktivt och kunna användas av alla som befinner i byggnaden. Målningarna kommer visa på dimensionen mellan livets vardaglighet och individens plats i världen.

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Forum Medicum sker genom ett fördjupat samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstråd, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt

Om Forum Medicum

Akademiska Hus investerar över 800 miljoner kronor i den nya byggnaden Forum Medicum, där ett nytt medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum skapas i anslutning till Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund. Forum Medicum samlar en stor del av vårdutbildningarna i Lund och blir en naturlig mötesplats för Medicinska fakultetens verksamheter och den angränsande sjukvården. Projektet innebär en ombyggnad av ca 5 000 kvm och en tillbyggnad av ett 5 våningar högt hus, om ca 16 000 kvm. Här kommer verksamheter kopplade till utbildning och forskning inom vård, hälsa och medicin att mötas. Det är verksamheter som tidigare varit spridda på olika platser i universitetsområdet. Centralt i byggnaden placeras Forumplatsen där 2000 personer kommer att passera dagligen och där många nya möten kommer att uppstå.

Ambitionen är att skapa ett hus för en utbildning och forskning av världsklass. Det tvärvetenskapliga fältet medicinsk humaniora har lyfts fram för att sätta människan i fokus och poängtera verksamhetens viktiga roll i samhället. Byggnaden är ritad av Hennings Larsen Architects.

Deltagare i samrådsgruppen

En bred samrådsgrupp med representanter från Akademiska Hus, Henning Larsen Architects, Lunds universitet och Statens konstråd har ansvarat för urvalet av skissförslag för genomförande. I samrådsgruppen ingick:

  • Jakob Donnér, Lunds universitet, Medicinska fakulteten
  • Peter Hagdahl, curator, Statens konstråd
  • Ingela Larsson, Henning Larsen Architects
  • Björn Norberg, curator, Statens konstråd
  • Lars Palm, Lunds universitet, LU Byggnad
  • Maya Robert, Lunds universitet, LU Byggnad
  • Catharina Ståhl Cassé, Akademiska Hus
  • Åsa Söderberg, Lunds universitet, Medicinska fakulteten
  • Lena Åberg, Akademiska Hus

Upphandlingen genomfördes av Akademiska Hus och Statens konstråd.