Vinnare i Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Statens konstråd genomförde hösten 2021 ett Open Call för projektidéer som utforskar det digitala och vidareutvecklar vad konst i gemensamma rum kan vara. Fem projektidéer gick vidare till utveckling av projektförslag. Den 21 mars enades juryn om en vinnare vars förslag kommer att produceras under 2022.

Vinnande förslag
Ilja Karilampi med FolkFigur

Juryns motivering:

FolkFigur är det förslag som bäst motsvarar uppdragsformuleringen och uppfyller bedömningskriterierna. Förslaget behandlar den högaktuella utvecklingen av digital konst genom att fokusera på fenomenet NFT (Non-Fungible Token)*, dess potential men också dess problematik. Förslaget undersöker hur ny teknologi påverkar både konstfältet och samhället i stort. Det väcker viktiga frågor om betydelsen av nya konstformer och deras roll i utvecklingen av konsten och konstnärens position i framtiden; konstens koppling till nya teknologier, krypto-valuta och miljön; frågor om upphovsrätt och ägandeskap; samt relationen mellan offentlig och privat.

Projektet är nyskapande och utmärker sig särskilt som det enda förslaget som helt och hållet existerar i den digitala sfären. Det utmanar vad ett offentligt digitalt konstverk kan vara, hur det kan bevaras och hur det påverkar eller förändrar den roll institutioner spelar.

Att ha en tät dialog med konstnärerna i utvecklingsprocessen av de fem förslagen har varit mycket givande och lärorikt. Det har banat vägen för nya frågor kring samhällets och konstens utveckling. Vi kommer säkert att, tillsammans med konstnärer, fortsätta arbeta i den här riktningen, säger Edi Muka, ansvarig curator för Open Call.

FolkFigur

FolkFigur är ett digitalt konstverk i form av en animerad figur i ständig förändring. Den kommer att skapas i en kollektiv process och bestå av ca tio miljoner punkter som motsvarar antal invånare i Sverige. Förändringen följer data som inhämtas i realtid från Statistiska Centralbyrån om Sveriges befolkning. Verket kan upplevas på diverse digitala plattformar. Med hjälp av den nya blockkedjeteknologin så har publiken möjlighet att generera och spara unika avtryck av konstverket.

Juryn bestod av

Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
Annika Enqvist, programansvarig
Giorgiana Zachia, Samordnare Stärka konstorganisationer
Lotta Mossum, curator
Peter Hagdahl, curator

Övriga inskickade bidrag:

Arvida Byström och Jakob Broms Engblom – HYPERSERF
CUS group + Santiago Mostyn: VIDEO PARTY: 6LoPAN SWEDEN
Lundahl & Seitl + Untold Garden – STREETLIGHT HARVERSTERS
Skrivkollektivet Qalam med flera – AUGMENTING THE CITY

 

Läs mer om tävlingen
Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Faktaruta: Vad är en NFT?

En NFT: Non-Fungible Token kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk bestående av en särskild typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst. Varje token motsvarar en unik del i en blockkedja som skapar ett slags digitalt fingeravtryck. Detta gör att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras. Till skillnad från annan kryptovaluta där varje token är likställd med en annan (tex. en Bitcoin mot en Bitcoin) kan inte en NFT bytas ut mot en annan, den är alltså inte fungible (utbytbar).