Processkarta konst i plan- och byggprocessen

Två nya handböcker om offentlig konst!

Nu släpper vi två nya handböcker om offentlig konst riktade till de som arbetar med offentlig konst och 1900-talets kulturmiljöer.

Offentlig konst – handbok för statliga beställare

När i plan- och byggprocessen ska arbetet med konsten komma in? Hur går konstprocessen till? Vad gör en samrådsgrupp? Vilken roll har curatorn? Vad är konstnärlig kompetens? Det är några exempel på frågor vi ofta får när vi sätter igång att arbete med konst i offentliga miljöer. I Offentlig konst – handbok för statliga beställare försöker vi svara på dem.

Handboken är riktad till statliga fastighetsägare och beställare men vi hoppas att den kan fungera som inspiration också för andra som arbetar med offentlig konst och som en introduktion för den som är nyfiken på hur arbete med offentlig konst kan gå till. Förutom texter om den offentliga konstens värde, konstens roll inom Politik för gestaltad livsmiljö och arbete med drift och underhåll, beskriver boken några av Statens konstråds arbetsprocesser. En grafisk processkarta finns, som också fungerar som väggplanch.

Läs Offentlig konst – handbok för statliga beställare

Här kan du läsa och ladda ner Offentlig konst – handbok för statliga beställare

Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter

Hur värderar vi offentlig konst som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Byggnadsanknuten offentlig konst från olika tider finns i offentliga rum som exempelvis badhus, bibliotek, stadshus och stationshus, i gallerior och köpcentrum, i parker och på torg. Det finns idag cirka 1 600 byggnadsanknutna offentliga konstverk som är statligt beställda och finansierade. Tack vare enprocentsregeln finns också flera tusen konstverk i regional och kommunal ägo. Det ställer krav på ökad kunskap om 1900-talets och vår samtids offentliga konst i samband med kulturhistoriska värderingar. En ökad kunskap som är särskilt angelägen då det moderna samhällets kulturmiljöer idag står inför omfattande renoveringar och ombyggnader.

Metodstödet som ska fungera både som en handbok och ett praktiskt stöd för handläggare och antikvarier i arbetet med kulturhistorisk inventering och dokumentation av byggnader och bebyggelsemiljöer där byggnadsanknuten offentlig konst finns representerad. Det riktar sig även till de yrkesgrupper som arbetar med konst inom olika typer av statlig, regional och kommunal förvaltning samt till fastighetsägare.

Läs Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter

Här kan du läsa mer om och ladda ner Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter